BOEKEN

Empathie als stapsteen

20 mei 2022 – Wat zou je moeten lezen als je je gewoon eens wilt verdiepen in het thema van de barmhartigheid? Als je het thema wilt verkennen wanneer compassie op je weg komt via de media, je werk, familie of vrienden? Of als je gewoon nieuwsgierig bent?We tippen Mededogen als menselijke bestemming van Hein Stufkens.

Lees meer

ACTUEEL

Onrechtvaardige wetten bezorgen ook de rechters buikpijn

19 mei 2022 – Vorige week trokken de rechters aan de bel. Ze constateren dat wetten steeds vaker een onrechtvaardig effect hebben. Hoe ongebruikelijk ook, het is niet de eerste keer dast de rechters publiekelijk stellingnemen. Ze deden het ook al in het toeslagenschandaal en rond de vastlopende jeugdbescherming. En nu dus weer over de onrechtvaardigheid in 11 ‘buikpijndossiers’.

Lees meer

Wereldproblemen met barmhartigheid te lijf

‘Barmhartigheid’ is een prachtige term. Maar voor wie het een lastig begrip is, vertaal ik het graag met ‘omzien naar elkaar’. Dat je dat moet proberen te praktiseren in je persoonlijke leven, dat vindt eigenlijk iedereen wel. En dat dat een stevige opgave kan zijn, weet ook iedereen wel uit eigen ervaring.

Sinds ik als vrijwilliger actief ben in de Beweging van Barmhartigheid realiseer ik me meer en meer dat ‘barmhartigheid’ ook het sleutelwoord moet zijn voor het aanpakken van de grote problemen in de samenleving.

Lees meer

VRIJWILLIGERS

Barmhartig koken? Een uitje voor onze vrijwilligers

19 mei 2022 – Voor de vrijwilligers van de Beweging van Barmhartigheid is er op vrijdag 17 juni een uitje in het kloosterhotel ZIN in Vught. Eindelijk kan het weer (al is corona nog niet weg). Het thema voor dit uitje: barmhartig koken.

Lees meer

BEWEGING

Johan Willemse: ‘Veel mensen zoeken hoe barmhartig te leven’

17 mei 2022 – Johan Willemse, voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid over de beweging: “Het zou mooi zijn als de Beweging van Barmhartigheid een thuis is voor mensen om contact te hebben over thema’s rond barmhartigheid op persoonlijk niveau. Het is juist in het dagelijks leven dat barmhartigheid geleefd kan worden, maar dat valt lang niet altijd mee.”

Lees meer

BEWEGING

Vernieuwd bestuur

11 mei 2022 – Het bestuur van de Beweging van Barmhartigheid is voor een deel vernieuwd. Vier bestuursleden treden terug en drie treden aan.

Lees meer

Len Munnik

VREDE

Filosoof over oorlog in Oekraïne: ‘Pas op voor goedkoop pacifisme’

18 mei 2022 – De Belgische filosoof Roger Burggraeve denkt dat het nog heel lang kan duren voordat er vrede is in Oekraïne. “Natuurlijk willen we vrede, maar het moet wel een rechtvaardige vrede zijn. Het aangedane kwaad moet wel rechtgezet worden.” Wat betekent barmhartigheid in zo’n gewelddadig conflict?

Lees meer

ESSAY

Een pleidooi voor ‘de kleine goedheid’

17 mei 2022 – De Vlaamse hoogleraar Roger Burggraeve is een enthousiast pleitbezorger van ‘de kleine goedheid’. Het is voor hem een bijzondere vorm van barmhartigheid. Kwetsbaar én onaantastbaar. ‘De kleine goedheid’ is tegendraads en laat zich zeker niet organiseren.
Maar wat is het precies?

Lees meer

MINI-PODCAST

Vitamine B: Monique Rietveld – gevangenen

Monique Rietveld is hoofd van de boeddhistische geestelijke verzorging bij de gevangenissen. Jaarlijks komen er zo’n 21.000 mensen voor kortere of langere tijd in de gevangenis terecht. In elk van de 35 inrichtingen krijgen 5 tot 10 gedetineerden ondersteuning van een boeddhistische geestelijk verzorger. Monique Rietveld vindt het ‘heel voorstelbaar’ dat mensen met afkeer naar gevangenen kijken, maar maakt duidelijk dat compassie in ons allemaal aanwezig is, ook bij gedetineerden.

Luister

COMPASSION

Karen Armstrong spreekt in Amsterdam over de natuur

12 mei 2022 – De Britse auteur Karen Armstrong spreekt op 25 mei in de Vondelkerk in Amsterdam over de wezenlijke verbinding van de mens met de natuur, naar aanleiding van haar nieuwe boek ‘De heilige natuur’. Kan de mens een andere manier van denken en voelen ontwikkelen om opnieuw contact te maken met de natuur?

Lees meer

BARMHARTIGHEID

‘De taal van het hart is nodig om de samenleving opnieuw te bezielen’

9 mei 2022 – Het “gebrek aan mildheid” in de samenleving baart de Volzin-columnist Shervin Nekuee steeds meer zorgen. “Vreedzaam samenleven bestaat bij de gratie om verbinding met elkaar aan te kunnen gaan. Dat vergt een zekere mildheid, een zeker egard en hoffelijkheid naar elkaar toe, een zekere beheersing van de drang om gelijk te willen krijgen.”

Lees meer

BARMHARTIGHEID

De kracht van medemenselijkheid

9 mei 2022 – “In het Westen zijn we verleerd om de ander het gevoel te geven: ‘Ik ben er voor je.’” Jo Caris, hoogleraar organisatieontwikkeling in de zorg, vindt dat we sociale vraagstukken veel te veel hebben gemedicaliseerd. “Zorgen voor elkaar zijn we verleerd,” zegt hij in een interview van MaatschapWij.

Lees meer