Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hiervoor kan de Beweging van Barmhartigheid geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen. Het spreekt voor zich dat we geconstateerde onvolledigheden of onjuistheden zo snel mogelijk corrigeren.

Bij het tot stand komen van deze website hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk toestemming te krijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke rechthebbenden of hun uitgevers. Alle rechten van (intellectuele) eigendom met betrekking tot foto’s, afbeeldingen en videomaterialen of ander werk in de zin van de Auteurswet en waarvan het gebruiksrecht aan de Beweging van Barmhartigheid is verstrekt, blijven te allen tijde berusten bij de maker van het beeldmateriaal.