Partners

Partners

Barmhartigheid is een streven dat vele organisaties verbindt. De Beweging van Barmhartigheid verbindt zich graag met andere maatschappelijke organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit, zoals de Abdijconcerten en één land één samenleving. Op deze pagina vindt u een overzicht van partnerorganisaties van de Beweging van Barmhartigheid en activiteiten door hen georganiseerd. Samen trekken we op om onze gezamenlijke doelen te realiseren.

Abdijconcerten

Iedere maand organiseert de Abdij van Berne een concert in de abdijkerk.

een land, een samenleving

één land één samenleving zet zich in voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Ze hebben een manifest opgesteld, organiseren ontmoetingsdiners en reiken de prijs "Ambassade van de Vrijheid" uit. lees verder...