Winnaar Compassieprijs 2023: Riemer Brandsma

29 juni 2023 – Tijdens een groot festival over sociale verbinding en duurzame ontwikkeling, is Riemer Brandsma (17 jaar) uitgeroepen tot winnaar van de Compassieprijs 2023. Uit handen van burgemeester Floor Vermeulen van Gemeente Wageningen kreeg Riemer de Compassieprijs, met de daarbij behorende cheque van € 1.000,-, uitgereikt.

‘In nabijheid ontstaat verbinding en wezenlijk contact’

20 juni 2023 – Merlijn Twaalfhoven (1976) is niet in een vakje te stoppen. Creatief onderzoeker, idealist, kunstenaar, verbinder, veranderaar wordt hij genoemd. Zelf omschrijft hij zich als componist, muzikant en oprichter van de Turnclub, een netwerk van kunstenaars die urgente maatschappelijke vraagstukken aanpakken met een kunstenaarsmindset.

Werken aan een regeneratieve samenleving

3 april 2023 – Al van kinds af aan reist Iris Nekeman, nu 30 jaar, de wereld rond. Door haar reizen met vrijwilligerswerk in rurale gebieden te combineren, ontmoet ze vele mensen met een andere achtergrond. Ze maakte kennis met andere opvattingen en wereldbeelden én ontdekte dat ieder persoon, ondanks de verschillen, in wezen van hetzelfde droomt: een mooiere wereld waarin we met zijn allen in vrede leven.

Leven is doen, doen is leven

15 maart 2023 – Noortje Beukeboom (25) won de Compassieprijs 2019 voor haar inzet als vrijwilliger bij de jeugdzorg in Nederland. Als voorzitter van verschillende jongerenraden maakte ze het verschil door jongeren in de jeugdzorg een stem te geven. Nu, 4 jaar later, inspireert Noortje nog steeds met haar doorzettingsvermogen, kracht en positiviteit: “De kansen liggen voor je voeten, je hoeft ze alleen nog maar op te pakken.”

Van radicaal naar amicaal

23 februari 2023 – Karim Amghar (34) won in 2018 de Compassieprijs voor zijn initiatief WijWijs, een organisatie die discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving tegengaat. Nu, vijf jaar later, is Karim weer betrokken bij de Compassieprijs, ditmaal als jurylid. Voor de Compassieprijs 2023 worden scholieren uitgedaagd om een plan te maken om de wereld beter te maken. Die doelgroep past precies in Karims straatje als docent.

‘Laten we vanuit de kinderschoenen kijken, meedoen en delen’

16 januari 2023 – De 35-jarige Social innovator Miranda Willems werkt als coach en coördinator bij diverse maatschappelijke initiatieven die een positieve impact hebben. “Ik zet me graag in voor de mooist mogelijke toekomst van onze kleinkinderen. Nieuwe denk-, doe- en organiseerkaders realiseren, is daarbij van waarde voor mij.”

‘Van Ego naar Eco’

15 November 2022 – Ecopreneur Lavinia Warnars (1985) vertelt over het bewerkstelligen van écht duurzame ontwikkeling. Een gesprek over werken aan een betere wereld en het belang van gelijkwaardigheid tussen mens en natuur.

Winnaar van de Compassieprijs 2019: Noortje Beukeboom

16 december 2019 – De Compassieprijs van 2019, met als thema Kinderrechten, werd gewonnen door Noortje Beukeboom. De jury prees haar vanwege de vele activiteiten die zij als vrijwilliger onderneemt binnen het jeugdwelzijnswerk. Noortje maakt zich hard voor jongeren die afhankelijk zijn van de jeugdhulpverlening en naar haar mening niet voldoende gehoord worden. Noortje probeert deze jongeren een stem te geven.