Welkom

De Beweging van Barmhartigheid is een spirituele beweging, een netwerk van mensen die zich met elkaar verbonden weten doordat ze allen op eigen wijze en vanuit hun eigen positie in de maatschappij barmhartig willen leven en werken.

Inspiratie

De Beweging van Barmhartigheid wordt gedragen door mensen die bewogen worden door de spiritualiteit van barmhartigheid. Deze willen in hun eigen leven en vanuit hun positie in de samenleving zichtbaar maken. De Beweging heeft haar wortels in de christelijke spiritualiteit, ze is namelijk opgericht door de Fraters van Barmhartigheid. Toch staat ze uitdrukkelijk open voor eenieder die wil leven vanuit een houding van barmhartigheid.

Geschiedenis

De Beweging van Barmhartigheid is een initiatief van de Fraters van Maria, Moeder van Barmhartigheid, en een aantal van hun vrienden. Uit een landelijke campagne in 1998 ontstond een netwerk van Bondgenoten in Barmhartigheid. In 2001 is dat officieel omgedoopt tot Beweging van Barmhartigheid. Inmiddels telt de Beweging zo’n 1.200 participanten, waarvan het overgrote deel woonachtig is in Nederland.