één land, één samenleving

één land, één samenleving

De beweging van barmhartigheid verbindt zich graag met andere maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zingeving en spiritualiteit zoals de Abdijconcerten en stichting één land, één samenleving.

Stichting één land, één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor eenieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Het manifest "een verdraagzame samenleving"

Manifest voor een verdraagzame samenleving. In 2006 heeft één land één samenleving een manifest gepubliceerd voor hoe te leven in een verdraagzame samenleving, het belang van tolerantie en verscheidenheid. Lees hier het manifest en onderteken het.

Ontmoetingsdiners

Dineren met een onbekende. Het idee achter de ontmoetingsdiners is dat je aan tafel komt te zitten met iemand met een andere culturele of religieuze achtergrond. Je leert elkaar kennen, eet samen en deelt verhalen. Er zijn zowel 1-op-1 als groepsdiners mogelijk.

Ambassade van de verdraagzaamheid

Samen met het Paleis van de Verdraagzaamheid reikte Stichting één land één samenleving  op 16 november - de dag van de verdraagzaamheid - de prijs ambassade van de verdraagzaamheid uit aan wereldmuziekkoor IntervOcaal uit Enschede. Kijk op de website voor meer informatie over de prijs, de dag zelf en toekomstige evenementen.