Jaarverslagen

Jaarverslagen

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten
De verslagen van de activiteiten van de Beweging van Barmhartigheid vind je hieronder:

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording staan in de documenten balans en recapitulatie:

Balans 2014 en Recapitulatie 2014
Balans 2015 en Recapitulatie 2015
Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018

Beleidsplan 2017 – 2018