Hilde Kieboom

7 maart 2021

Hilde Kieboom

Als student richtte Hilde Kieboom in 1985 in Antwerpen de Belgische tak van het Italiaanse Sant'Egidio op. Het is een gemeenschap van veelal jonge mensen die naast hun studie of werk zich inzetten voor armen, daklozen, asielzoekers, ouderen en eenzamen. De vrijwilligers runnen o.a. een sociaal restaurant. En ze doen meer: er is een project voor een 'trialoog' tussen christenen, moslims en joden. Internationaal zijn ze actief als vredesbemiddelaar in conflictgebieden.

Vanwege haar inzet werd haar in België persoonlijke adeldom verleend, ze is nu Hilde barones Kieboom.

Inmiddels is de gemeenschap ook in Nederland actief (in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht, Maastricht, Bergen op Zoom en Roosendaal) en is Hilde Kieboom voorzitter van 'de Sint Egidiusgemeenschap in de Lage Landen'.

Wereldwijd is de beweging sterk gegroeid en telt momenteel bijna 100.000 leden in 70 landen (op alle continenten).

De katholieke beweging combineert het ondersteunen van armen en asielzoekers met gebed. Het bevorderen van 'vriendschap' tussen de vrijwilligers en de armen en asielzoekers is een belangrijk kenmerk van hun werk.

Met hun werken van barmhartigheid hopen ze ook een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Hilde Kieboom is ervan overtuigd dat de Egidiusbeweging bruggenbouwer kan zijn naar die betere wereld.   'Ik heb respect voor politici, maar ik geloof niet dat je alleen in de politiek het verschil kunt maken. Het gaat over de kunst om dialoog en ontmoeting bevorderen, om samen te leven, om gelukkig te zijn en de aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties.'

Boek:

Hilde Kieboom: 'Dit is en mooie tijd om christen te zijn'
Uitgever Lannoo
juli 2010
ISBN 9789020990607
€ 17,95

Een bundeling van columns voor De Morgen

Boek:

Hilde Kieboom: Een hart voor deze tijd
Uitgever Lannoo
2005
ISBN 9789020961997

Over de kunst van dialoog en ontmoeten

>>Website Sant'Egidio België

>>De Standaard, 13 augustus 2020: 'Het leven eindigt al te vak waar je niet wilt zijn'

>>Bisdom Gent, 14 april 2015: 'Hilde Kieboom, voorzitter Sant Egidio in de Lage Landen'

>>De Standaard, 11 februari 2006: 'Wie is Hilde Kieboom?'

>>Terug naar het programma