Bewogen blijven
Zinnige Zinnen

Bewogen blijven

Door Marinus van den Berg

Jij die mij in beweging houdt
wie ben jij toch

Jij die mij in beweging brengt
telkens weer

Jij die mij blijft bewegen
wie ben jij toch

Jij die me niet doet stranden
Stranden in onverschilligheid

Jij die mij niet laat uitzitten
de tijd zolang ze nog duurt

Jij die mij laat bewegen
de weg zoekende

de weg van goedheid en liefde
wie ben jij toch

hoe is je naam?
heet je Barmhartige?

Marinus van den Berg

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam.

Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Eind 2015 verscheen bij uitgever Ten Have het boek Lijden Verlichten van Marinus van den Berg.