Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Zinnige Zinnen

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Door Redactie Beweging van Barmhartigheid

We vroegen vier mensen een kaarsje op te steken…

 

Een maand geleden kreeg ik plotseling te horen dat mijn vader werd geopereerd. Zijn aorta was gescheurd en moest met spoed vervangen worden. Gelukkig overleefde hij het, en kon na twee vervolgoperaties de lange en precaire revalidatieperiode beginnen. Plotseling waren de rollen omgedraaid en moest ik hem helpen met eten, zich aankleden, en −heel Bijbels− zijn voeten wassen. Ik steek een kaarsje op voor hem, dat het zijn weg naar een betere conditie en gezondheid mag verlichten.

Ahlem Halim
Master Philosophy of Humanities

 

Ik werk in het Wereldhuis, een plek in Amsterdam die dagopvang biedt aan mensen zonder papieren. Daar zit precies de angel, want nachtopvang kunnen we niet organiseren. Het betekent dat we aan het eind van bijna iedere dag genoodzaakt zijn vaak jonge Afrikanen de straat op te sturen. We keren vervolgens zelf huiswaarts in de wetenschap dat deze mensen, wier reis hiernaartoe er al een was van vele ontberingen, de hele nacht door de stad zullen moeten zwerven. Voor hen steek ik een kaarsje aan. In de hoop op betere dagen (en nachten)…

Geeske Hovingh
Coördinator Wereldhuis

 

Ik steek graag een kaarsje op voor mijn man en alle andere pioniers die handen en voeten geven aan nieuwe businessmodellen die bijdragen aan een eerlijkere en mooiere wereld voor iedereen. Dat ze zich gesteund weten door hun omgeving en mogen slagen in het realiseren van hun idealen.

Marloes Vermeer
Waarden van het Land

 

Graag steek ik een kaarsje aan voor de Indiase meisjes en vrouwen die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Ik bid voor hen dat zij hun eigen kracht mogen vinden, dat ze weer mensen durven vertrouwen en opnieuw leren genieten van het leven. En ik bid dat zij een gezamenlijke kracht mogen vinden om de samenleving te veranderen tot een veilige omgeving waarin menselijke waardigheid centraal staat en seksueel geweld teruggedrongen en niet geaccepteerd wordt. Een samenleving waarin man en vrouw, meisje en jongen volledig gelijkwaardig zijn.

Gretty Fokker
Huisarts Utrecht