De looier uit Leersum
Zinnige Zinnen

De looier uit Leersum

Door Marius Buiting en Willem Smit

de looier uit Leersum was één met z’n vak
dat merkte men iedere keer
verscheidene keren is hij sluw verlokt
maar toch bleef hij trouw aan zijn leer 

voor jong en voor oud stond hij altoos paraat
zijn vijver die kende verloop
de ganse bevolking die liep voor hem uit
hij was thans hun looiende hoop 

ied’re passant werd met luister bekleedt
en zag hij een droevig gezicht
dan kroop hij met raadgeving dicht op de huid
hij was het zijn ambacht verplicht 

Je komt op een ‘kruis’-punt in je leven te staan en weet met al je zorgen even niet hoe het verder moet. Vanuit de verte roept iemand je toe: ‘Wees niet bang. Blijf in de benen. Ik loop graag een stukje met je mee op!’ De neiging om als versteend te blijven staan of rechtsomkeert te maken overheerst. Maar in de toekomst is geen weg terug, al houdt het verleden betekenis. Er is niet alleen maar een rechtdoor. De raadgever in moeilijke tijden helpt je nieuwe afslagen te zien, zonder in jouw voeten te treden.