Het lukt mij steeds minder
Zinnige Zinnen

Het lukt mij steeds minder

Door Renate Dorrestein

Het lukt mij steeds minder me geborgen te voelen in een samenleving, die leedvermaak beschouwt als een blijk van prille en nastrevenswaardige onconventionaliteit. Dankzij het primaat van de gemakkelijke lach verloederen niet alleen de gezamenlijke omgangsvormen, maar deugden als mededogen zullen er vroeg of laat geheel door van de kaart worden geveegd. Je hebt allerlei vormen van barbarij, maar dit is beslist een van de ergste: het uit de mode raken van het vermogen je met anderen te identificeren en het voor hen op te nemen.