Ontmoet Maria, Maria ontmoet
Verhaal

Ontmoet Maria, Maria ontmoet

Door Christien Roovers

Ruim 120 belangstellenden namen deel aan de Mariadag, die plaatsvond aan de Oude Dijk in Tilburg. Het was een dag vol met boeiende, herkenbare en onorthodoxe lezingen, prachtige muzikale omlijsting en bijzondere persoonlijke getuigenissen. De centrale vraag was: “Wie is Maria voor mij?”

Samen met de Beweging van Barmhartigheid organiseerden de Zusters van Liefde in het afgelopen jaar de Ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie. Deze Mariadag was de afsluiting van deze reis.

Fenne van Wuijtswinkel (zang) en Lesley Birsak (gitaar) openen de Mariadag met het lied Ken je mij. Huub Oosterhuis schreef dit lied dat verwijst naar de woorden van psalm 139 (Heer U kent mij, U doorgrondt mij). Het publiek is zichtbaar geraakt door de prachtige vertolking en woorden: “Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?”

Wie is Maria voor mij?

Diverse sprekers en zangers geven antwoord op deze vraag en inspireren het publiek. Zij dagen de deelnemers uit om hun bestaande beeld van Maria te verruimen en nieuwe kanten van Maria te leren kennen.

Het lichaam van Maria

Janneke Stegeman, theoloog des Vaderlands en bevrijdingstheoloog, schudt vervolgens de zaal wakker door ‘onbetamelijke’ vragen op te werpen. Dat doet zij bewust, want “meestal waar je ongemak voelt, is ruimte om te groeien.” Aan de hand van afbeeldingen van Maria zoomt zij in op de aardse, lichamelijke, seksuele en revolutionaire kant van Maria. Ook spreekt zij over Maria’s vermogen tot transformatie.

Dienend leiderschap

Vervolgens gaat Huib Klamer (voorheen werkzaam bij VNO-NCW) in op de noodzaak van Mariakracht in het bedrijfsleven en dienend leiderschap. “De Mariakracht in ons serieus nemen betekent: meer ontvankelijk worden, aandacht voor mensen, relaties, betrokkenheid, oog voor het kwetsbare, tederheid, empathie, compassie. Dat is beter voor jezelf, beter voor de maatschappij. Voor ons allen geldt: laten we een beetje worden zoals Maria.”

Persoonlijke getuigenissen

Na de lunch vertelt Zr. Delian de Brouwer hoe Maria steeds met haar meeloopt in haar leven. Daarna volgt het indrukwekkende verhaal van Loes Soepnel, nabestaande van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Zij heeft de kracht en moed om te vertellen over het verdriet en lijden dat zij op haar levensweg heeft ondervonden. Hierbij heeft zij veerkracht, liefde en de kracht van verbondenheid ervaren.

Maria in Islam en Boeddhisme

De Turkse Meryam vertelt over de belangrijke rol die Maria inneemt binnen de Islam. Zij wordt gerespecteerd en is een voorbeeld voor haarzelf en vele anderen.

Ellen Deimann gaat in op het boeddhistische evenbeeld van Maria: de godin Kwan Yin. In de zentraditie vertegenwoordigt zij in ons het liefdevolle vermogen anderen te helpen. Zij staat ook symbool voor het opheffen van het lijden, het lenigen van leed en het helpen ontwaken van alles en iedereen. Hierna wordt vierstemmig een prachtige bevrijdende sutra over Kwan Yin gezongen. Iedereen in de kapel zingt het refrein mee.

Maria in de kunst

De laatste lezing is van Karin Haanappel, kunsthistorica, gespecialiseerd in vrouwelijke kunstenaars en auteur van Herstory of Art. Met veel humor en anekdotes leidt zij ons mee door Maria’s leven. Dit doet ze aan de hand van schilderijen door de eeuwen heen. Zij kreeg Maria met de paplepel ingegoten doordat ze deels opgroeide bij de zusters in het kloosterdorp Steyl.

Songs for Mary

Aan het einde van de dag weerklinkt zang, cello en gitaar in de mooie kapel. De tweelingzussen Loes en Renee Wijnhoven van de band Clean Pete zingen een aantal liederen. Het lied Song for Mary schreven zij in het Dominicanenklooster in Zwolle.

“De zusters hebben een rijke traditie aan gezangen over Maria,” vertelt provinciale overste Zr. Marie-Thérèse Brinkmann. Spontaan zingen we, staand, samen die andere ons zo vertrouwde ‘Song for Mary’: het Salve Regina. Een indrukwekkend moment.

Mariakracht

Tijdens de borrel werd volop nagepraat over Maria. “In ieder van ons schuilt Mariakracht. We hebben vandaag vooral naar haar gekeken. Laat deze dag een aanmoediging zijn om die krachten de wereld in te brengen en te inspireren,” aldus Henk-Jan Hoefman, voorzitter beweging van Barmhartigheid. Met die intentie en een hoofd vol indrukken keerde eenieder huiswaarts.

De Mariadag vond plaats op zaterdag 7 oktober 2017 in de kapel van de Zusters van Liefde in Tilburg.