Barmhartig leven
Recensie

Barmhartig leven

Door Willie Gardien

Het doen van Werken van Barmhartigheid, daar schrijft Arthur Alderliesten over in zijn compacte boek Barmhartig leven. Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. De zeven lichamelijke Werken van Barmhartigheid, ook wel de diaconale werken genoemd, staan centraal.

Na een algemene inleiding wordt in elk hoofdstuk één van de zeven werken belicht volgens een vast patroon. Elk hoofdstuk begint met een intermezzo. Deze intermezzo’s bieden de lezer een spiegel van barmhartigheid. De auteur vertelt over de Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en maakt een koppeling naar de actualiteit. Hoewel de auteur de intermezzo’s “praktische spiegels” noemt, blijven ze naar mijn idee behoorlijk abstract.

 

'Hij eindigt elk hoofdstuk met de vraag naar het perspectief: waar doen we het uiteindelijk voor?'

 

 

In de hoofdstukken gaat de auteur allereerst op zoek naar het Bijbelse fundament van de zeven werken van Barmhartigheid, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Het boekje leest dan als een klein naslagwerk. Daarna komt Dietrich Bonhoeffer aan het woord of de auteur maakt een koppeling naar het leven van Bonhoeffer. Deze gedeeltes maken nieuwsgierig naar het leven en werk van Bonhoeffer.

Na het zoeken van de Bijbelse grond en de reflecties van Bonhoeffer legt Alderliesten de link met de actualiteit en zet de lezer aan om barmhartigheid handen en voeten te geven. Hij eindigt elk hoofdstuk met de vraag naar het perspectief: waar doen we het uiteindelijk voor? De antwoorden vindt hij in het Oude en het Nieuwe Testament. Het perspectief dat lonkt is de voltooiing van Gods Rijk, waarmee een einde komt aan alle ellende en onvolkomenheid. Om dit te bereiken zullen wij barmhartig moeten doen!

Wat mij aansprak in het boekje waren de vijf barmhartige smaakmakers die de auteur ons opdient als tegenhanger van de vijf heersende maatschappelijke wansmaken:

  1. Zelfverloochening tegenover zelfverwezenlijking;
  2. Onvoorwaardelijke naastenliefde tegenover wederkerig vergoedingsdenken;
  3. Mededogen tegen onverschilligheid;
  4. Mateloos wegschenken tegenover mateloos gewin;
  5. Tijd en aandacht tegenover haast en oppervlakkigheid.

Al zijn ze niet nieuw, maar op deze wijze gepresenteerd zijn ze prikkelend en zou ik ze graag verder met anderen willen uitdiepen.

Dit boekje is geschikt voor jou als je wilt weten:

  • Wat is de Bijbelse grond van de zeven Werken van Barmhartigheid?
  • Wat heeft Dietrich Bonhoeffer erover geschreven?
  • Hoe kun je barmhartig zijn in deze tijd?
  • Wat is het perspectief dat de Bijbel de gelovige mens voorhoudt?

Barmhartig leven

Barmhartig Leven
Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer

Arthur Alderliesten

Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn
ISBN: 9789058819314

Bestel hier het boek

Arthur Alderliesten (1979) studeerde Bedrijfskader en Communicatie en is als directeur verbonden aan de VBOK. In 2004 raakte hij bij het lezen van Verzet en Overgave gefascineerd door de persoon van Bonhoeffer. Zijn bewondering voor de actualiteit van diens denken inspireerde hem tot tientallen artikelen en lezingen.