Ik stuur jou!
Recensie

Ik stuur jou!

Door Ton van Iersel

Bevrijdend schriftlezen is de ondertitel die Franck Ploum meegaf aan zijn boek Ik stuur jou. Het boek bevat overwegingen –­ aanvankelijk bedoeld voor liturgische bijeenkomsten van de Ekklesia Breda – rondom bijbelse personages die geroepen worden om te bevrijden.

De Schrift is, zo benadrukt Ploum, behalve een religieus boek ook een politiek boek. Het gaat over de inrichting van de samenleving. Over onderdrukkende maatschappelijke verhoudingen die vaak onzichtbaar voortwoekeren. De Bijbelse God roept op om het spel van de macht dat onwetendheid en eigenbelang in stand houdt te doorzien en te doorbreken. Bijbelse verhalen dagen ons uit om ze, zoals in de joodse traditie gebruikelijk is, naast onze werkelijkheid te leggen en daarvan te leren.

‘Ik stuur jou’, zegt God tot Mozes. Hij krijgt opdracht zijn volk weg te leiden uit slavernij. Het volk wacht bevrijding, maar dan moet Mozes wel gehoor geven aan zijn zending. De bijbelse oproep tot bevrijding van alle mensen gaat steeds uit naar de enkeling. Ieder afzonderlijk worden we opgeroepen om een tegenbeweging op gang te brengen. Een beweging die begint waar mensen barmhartig zijn in de omgang met hun medemens, die ‘een mens is zoals jij’. Een beweging van mensen die weten dat zij ook zelf barmhartigheid nodig hebben.

 

'Zonder barmhartigheid loopt het bevrijdende visioen op voorhand al schipbreuk.'

 

Het aanklagen van onrecht en het aankondigen van een nieuwe door God gewilde wereld – de twee pijlers van ieder bevrijdend handelen – moeten gevoed worden door die barmhartige houding. Zonder barmhartigheid loopt het bevrijdende visioen op voorhand al schipbreuk.

Met aanklagen hebben we intussen, denk ik, wel enige ervaring. Boeken, tv-programma’s , Panama-papers onthullen hoe mensen, vastgelopen in neo-liberale systemen, zich verrijken ten koste van anderen. ‘De ander een mens zoals jij’. Hoe vastgeroest ben jij als je alleen geïnteresseerd bent in de opbrengst van je spaargeld en geen oog hebt voor de omstandigheden waarin die winst behaald wordt? Ben jij bereid je welvaart te delen met vluchtelingen, met mensen zonder toekomst? Is wat jij ’aanklagen’ noemt misschien verworden tot klagen dat jij als ‘gewone’ mens nu eenmaal altijd de pineut bent? Dergelijke vragen kwamen tijdens het lezen voortdurend bij mij naar boven.

Ploum weegt de woorden uit de Hebreeuwse en Griekse grondtekst en geeft ze zo nodig een nieuwe vertaling die beter past bij de maatschappelijke en politieke context van het bijbelse Israël. Zijn taalgebruik is uitnodigend, soms poëtisch. Inspirerend voor ieder die in onze woelige maatschappij de hoop op een toekomst levend wil houden.

Ik stuur jou!

Ik stuur jou!

Franck Ploum

ISBN: 9789082526004
Uitgever: Bureau Mamre

Bestel hier het boek

Franck Ploum (Kerkrade 1968) is directeur van Zinsverband, voorganger van de Ekklesia Breda en heeft zijn eigen bureau als begeleider van retraites, bezinningsbijeenkomsten en organisator van symposia en evenementen. Zijn interesse en deskundigheid ligt op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. ‘Het Groot Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrecht, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen. Als theoloog en journalist ben ik nieuwsgierig hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.’