Leven met compassie
Recensie

Leven met compassie

Door Pieter de Boer

Als er iemand is van wie je een boek over barmhartigheid zou kunnen verwachten,  dan is het wel van de bekende Benedictijner monnik Anselm Grün. Wie hem kent, vanuit zijn boeken of persoonlijk, weet hoe hij begaan is met de medemens. Ik ontmoette hem diverse malen en was steeds onder de indruk van zijn vriendelijkheid en aandacht. Die houding proef je ook in dit boek waarin Grün over de bijbelse en christelijke wortels van barmhartigheid vertelt. Hij vertrekt vanuit de toespraak van Jezus in Matt. 25:31-46, waarin hij laat zien dat het christelijk geloof en het navolgen van Jezus, puur bestaat uit het hebben van een goede relatie met de mensen om ons heen.

Want, zo zegt hij, wat jullie voor de hongerige, voor de dorstige, voor de vreemdeling, voor de naakte, voor de zieke en voor de gevangene hebben gedaan, hebben jullie in feite voor mij gedaan. En ook al realiseren we ons niet dat we het voor hem doen, Jezus verklaart mensen die op deze wijze barmhartigheid voor de naaste tonen rechtvaardig.

 

'Hij roept ons op de verantwoordelijkheid die wij hier hebben niet maar af te wenden op de politiek.'

 

Grün sluit aan bij de christelijke traditie die een indeling van zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken van barmhartigheid kent. Hij beschrijft ze in dit boek op een manier die ons vandaag goed kan aanspreken, zonder te moraliseren. Maar ook roept hij ons op de verantwoordelijkheid die wij hier hebben niet maar af te wenden op de politiek. Heel mooi laat hij zien hoe medemenselijkheid niet alleen de ander maar ook onszelf mooier maakt. Wie onbaatzuchtig anderen helpt, ontvangt in de ander ook altijd direct de beloning. Wij bewijzen ook onszelf barmhartigheid, maar we doen het niet om er beter van te worden.

Sterk aan dit goed verzorgde boek is de bijbels-theologische verankering van barmhartigheid. Dit geeft een stevig houvast en wijst richting voor een spiritualiteit van barmhartigheid. Tegelijk weet Grün de verbinding te leggen met de praktijk en schreef hij een heel aards boek. Praktisch voor het persoonlijk leven, uitdagend voor ons optreden in bredere verbanden. Het eerste geestelijke werk van barmhartigheid ‘de dwalenden terechtwijzen’ roept christenen op profetisch in de samenleving kwesties aan te kaarten die veel mensen niet graag horen.

Leven met compassie

Leven met Compassie
De zeven werken van barmhartigheid

Anselm Grün

Uitgever: Forte Uitgevers, 2009

Bestel hier het boek

Anselm Grün leeft in het benedictijnenklooster Münsterschwarzach. Zijn spirituele boeken zijn internationale bestsellers. Anselm Grün heeft een op het christendom gebaseerde boodschap voor de moderne mens, waarbij hij spirituele inzichten combineert met inzichten uit de moderne psychologie en oosterse meditatie. Hij richt zijn boodschap vaak tot leiders van organisaties.