Leven in compassie met jezelf
Recensie

Leven in compassie met jezelf

Door Lenette Schuijt

De titel van dit boek wekte bij mij de verwachting dat het boek me zou kunnen leren om meer compassie te hebben met mezelf. Hoewel ik mij al jaren oefen in compassie voor anderen, vind ik het niet altijd gemakkelijk om mild te zijn naar mezelf, vooral wanneer ik besluiteloos ben of iets doms heb gedaan. Ook zit ik mezelf nogal eens in de weg met ambitieuze doelen en een strakke tijdsplanning.

Die verwachting komt niet helemaal uit. Volgens de schrijfster is compassie voor jezelf niet iets anders dan compassie voor anderen. Als je opmerkt dat iemand anders het moeilijk heeft, en je je daardoor laat raken, word je ook naar jezelf milder. In mijn ervaring is het eerder andersom: in de mate waarin ik mijn eigen tekortkomingen accepteer, heb ik meer ruimte voor die van anderen. Misschien dat de auteur liever begint bij compassie met anderen, omdat zij compassie voor jezelf onderscheidt van zelfvertrouwen en houden van jezelf, wat juist tot narcisme leidt. Zelfcompassie (wat een lelijk woord) is jezelf bij pijn en tegenslag respectvol en vriendelijk behandelen en zonder oordeel bejegenen.

 

'Meditatie, mindfulness en reflectie op ons gedrag versterken onze empathie en het verlangen om anderen te helpen.'

 

De Engelse titel dekt dan ook beter de lading van het boek: Awakening a compassionate mind. Het ontwikkelen van een geesteshouding waarin je je eigen en andermans menselijkheid accepteert en respecteert. Hoe meer je je hart openstelt voor de realiteit, hoe meer je compassie voelt voor jezelf en voor medemensen. En dat is te leren volgens onderzoeken die de schrijfster aanhaalt. Meditatie, mindfulness en reflectie op ons gedrag versterken onze empathie en het verlangen om anderen te helpen. Om die geesteshouding te ontwikkelen biedt het boek vele oefeningen, verhalen en gedichten ter inspiratie.

Het boek is rijk geïllustreerd uitgevoerd met sfeervolle foto’s. Ik miste een heldere opbouw en stoorde me af en toe aan de vele onderzoeken die kris kras en hapsnap worden aangehaald (zonder bronvermelding). Het boek is nogal associatief geschreven en is meer geschikt om af en toe een bladzij in te lezen dan van begin tot eind. Het is meer een boek om wat inspiratie op te doen dan een methode om meer compassie met jezelf te ontwikkelen.

Leven in compassie met jezelf

Leven in compassie met jezelf
Mild denken – Liefdevol leven

Patrizia Collard

ISBN/EAN: 9789462500136
Uitgever: SimplifyLife

Bestel hier het boek

Patrizia Collard is psychotherapeut, trainer en coach, werkzaam vanuit Groot-Brittannië. Ze heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Reis naar mindfulness – leer stress los te laten en leef in het nu (2013).