Alex Brenninkmeijer: 'Stel burgerforum in  over klimaatbeleid'
Nieuws

Alex Brenninkmeijer: 'Stel burgerforum in over klimaatbeleid'

Door BvB

Burgers moeten meer betrokken worden bij het klimaatbeleid en dat kan het goed door een 'burgerforum' in te stellen, aldus de Commissie-Brenninkmeijer.

Het leek wel afgesproken werk: een paar dagen nadat de Beweging van Barmhartigheid de nieuwe Tweede Kamer had gevraagd om bij het klimaatbeleid de burgers meer te betrekken via 'burgerdemocratie', kwam de Commissie-Brenninkmeijer met precies hetzelfde advies. (De commissie gebruikt voor 'burgerdemocratie' het woord 'burgerforum'.)
"Het burgerforum heeft de potentie om burgers beter te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland en kan het een waardevolle bijdrage zijn aan onze democratie."
In een toelichting op het advies benadrukte Alex Brenninkmeijer, de voormalig ombudsman, dat zo'n burgerforum niet vrijblijvend mag zijn. Hij constateerde dat veel burgers zich onvoldoende gehoord voelen en daar zou een burgerforum verandering in kunnen brengen.
De Beweging van Barmhartigheid mengde zich ook in de discussie toen in een reeks webdebatten over een 'barmhartiger en betere wereld' keer op keer gepleit werd voor burgerdemocratie. Om de discussie vlot te trekken bood de Beweging de nieuwe Tweede Kamer aan te helpen bij het organiseren van zo'n burgerforum.

Een citaat uit het rapport-Brenninkmeijer: “Mensen hebben nu alleen invloed op de politiek via verkiezingen, referenda en petities. Met een burgerforum kunnen mensen nu echt meepraten met de politiek.”

>> Het advies van de Commissie-Brenninkmeijer (pdf, 62 pag.) "Betrokkenheid bij klimaat. Burgerfora aanbevolen"

>> De brief waarmee het advies aan de Tweede Kamer werd aangeboden door demissionair minister B. van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) (pdf, 1 pag.)

>> Bericht over de conclusies van de webdebatten van de Beweging van Barmhartigheid

>> Bericht over de brief van de Beweging van Barmhartigheid aan de Tweede Kamer

>> De brief van de Beweging van Barmhartigheid aan de Tweede Kamer (pdf, 2 pag.)