Beweging van Barmhartigheid wil Tweede Kamerleden helpen
Nieuws

Beweging van Barmhartigheid wil Tweede Kamerleden helpen

Door BvB

18 maart 2021 – De Beweging van Barmhartigheid heeft vandaag aan alle nieuwgekozen Tweede Kamerleden een brief gestuurd met het aanbod de politici te helpen met het aanpakken van de klimaatverandering.

De Beweging biedt hen aan te helpen met het opzetten van een 'burgerdemocratie'. Een representatieve groep burgers wordt daarbij door deskundigen grondig geïnformeerd over alle dilemma's rond de klimaatverandering. En daarna neemt die groep dan besluiten over wat er moet gebeuren. Het is dan wel zaak dat het parlement deze besluiten erg serieus neemt.

De Beweging in haar brief: "We zijn ons ervan bewust dat we op een keerpunt staan in de menselijke beschaving. Dat klinkt heftig, maar we kunnen er niet omheen. Wanneer we de klimaatverandering nu niet grondig aanpakken, zijn we onherroepelijk te laat. Ons huis staat in brand en we lijken gewoon de andere kant op te kijken, of – in het gunstigste geval – te bakkeleien over de beste blusmethode.
Tegelijkertijd proberen we ons voor te stellen hoe onze kinderen en kleinkinderen terug zullen kijken op deze tijd. Hebben we echt alles gedaan om de grote rampen te keren? Of wisten we het wel maar deden we niet genoeg?"

Volgens de Beweging van Barmhartigheid kan burgerdemocratie de daadkracht van het klimaatbeleid verbeteren en de kloof tussen burgers en politiek flink verkleinen.

Ook een 'stoomcursus' voor Kamerleden

De 'barmhartige burgers' hebben nog een aanbod voor de nieuwe Kamerleden: een 'stoomcursus barmhartigheid voor politici'.

"Die stoomcursus is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. De politiek hee# de afgelopen jaren beslissingen genomen die later terecht het stempel ‘onbarmhartig’ kregen (bijvoorbeeld de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire kinderopvang, en het kinderpardon). Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen?"
De Beweging van Barmhartigheid biedt de Kamerleden een cursus aan óf via openbare colleges óf in de beslotenheid van het fractieverband.

De Beweging vindt het aanbieden van zo'n cursus belangrijk, omdat de samenleving zich veel meer zal moeten richten op "omzien naar elkaar en naar de generaties ná ons".
De Beweging zal de cursus ook in boekvorm gaan uitgeven ('Barmhartigheid voor politici').

>> De brief aan de Tweede Kamerleden