Online-lezing: 'Compassie vraagt moed'
Nieuws

Online-lezing: 'Compassie vraagt moed'

Door BvB

Zelf zegt ze over haar lezing: "Mijn boek Het verlangen naar zin eindigt met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid. Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in tegenwoordigheid van het kwaad en de dood. Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets groots en heldhaftigs gaat. Gebruikmakend van woorden uit een gedicht van Wordsworth, omschrijft Karen Armstrong compassie als het stellen van ‘kleine, naamloze, niet herinnerde daden van vriendelijkheid en liefde’. Een klein gebaar kan zicht geven op iets nieuws en zo een wereld van verschil maken. In compassie is verbeelding werkzaam als kracht die ook in onmogelijke situaties een tegendraadse mogelijkheid doet verschijnen. In mijn lezing verbind ik dit verbeelde mogelijke, klein en onbeduidend als het kan zijn, met een visie op religie waarin compassie zowel persoonlijke als politieke betekenis heeft."

Hans Alma

Prof. dr. Hans Alma is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanmelden

Toegang live-stream is gratis. Aanmelden via 'de Vrijzinnige Lezing'.