Gevoelig worden voor het lijden van anderen
Column

Gevoelig worden voor het lijden van anderen

Door Anila Noor

In het alledaagse leven ervaar je de werkelijke betekenis van barmhartigheid vaak niet. In 2014, toen ik in verschillende asielzoekerscentra woonde, voelde ik de betekenis in mijn hart en hadden barmhartige belevenissen direct invloed op mijn ziel. Een AZC is zo’n plek waar je eenvoudig in een depressie kunt raken, omdat het zonder hoop lijkt. Tijdens dit verblijf ontmoette ik enkele Nederlanders die in barmhartigheid geloofden. Zij hielpen nieuwkomers, door hen hoop te geven en hun geest op te lichten met optimisme en liefde.

Moslims leren dat barmhartigheid een vitaal begrip is in de islam. In feite representeert barmhartigheid de ware geest van de islam. Barmhartigheid (rahman) heeft zijn wortels in de Heilige Koran. In de eerste Soera in de Koran wordt Allah de Barmhartige, de Erbarmer genoemd, de Heer van de wereldbewoners. Hij toont zijn erbarmen en barmhartigheid voor alles wat Hij geschapen heeft.

De Koran toont ons keer op keer sympathie voor de zwakkeren in onze samenleving. Het woord rahman en zijn synoniemen worden voortdurend herhaald. Barmhartigheid is het verzachten van je hart voor degene die onze barmhartigheid nodig heeft.

 

'De wijze waarop gewone, bijzondere mensen nieuwkomers in de Nederlandse samenleving helpen, raakt me diep.'

 

Ik vond het nooit eenvoudig om over de betekenis van barmhartigheid te lezen, totdat ik zelf getuige was van hulpvaardige Nederlanders, niet-moslims, die het in de praktijk brachten. Ik ontdekte dat ware barmhartigheid betekent dat je gevoelig bent voor het lijden van de ander. Zij brachten het licht van barmhartigheid door het leven van vluchtelingen te verlichten. De wijze waarop deze gewone, bijzondere mensen nieuwkomers in de Nederlandse samenleving helpen, raakt me diep. Zij geven vluchtelingen hun menswaardigheid en zelfrespect terug.

De les die ik heb geleerd is eigenlijk heel eenvoudig: de basis van een barmhartige levenshouding is het met open hart accepteren van de ander zoals hij of zij is. Daarmee geef je iemand vertrouwen en geloof in zichzelf. Het gaat niet om iemands religie, taal of ras, maar om het lijden van de medemensen te begrijpen.

Ik durf te stellen dat barmhartigheid de beste kwaliteit is die de mens in huis heeft. Ik wens ons dat het ons lukt om deze menselijke kwaliteit meer in te zetten voor elkaar.

Anila Noor

Met Refugees Forward organiseert Anila een seminar voor verschillende (vluchtelingen) organisaties om elkaar te ontmoeten en te praten over de rechten van vrouwen met een vluchtelingenachtergrond in Nederland.

Anila Noor is nieuwkomer, refugee-activist en onderzoeker. Zij is lid van de European Migrant Advisory Board en zij adviseert de gemeente Amsterdam op het gebied van integratie. Daarnaast werkt Anila bij Better Future aan programma’s rond inclusiviteit.