Mindfulness en compassie
ACTIVITEIT

Mindfulness en compassie

Eerstvolgende datum:

vrijdag, 14 augustus 2020


zaterdag, 15 augustus 2020


zondag, 16 augustus 2020


zaterdag, 02 januari 2021


zondag, 03 januari 2021


vrijdag, 14 augustus 2020


zaterdag, 15 augustus 2020


zondag, 16 augustus 2020


zaterdag, 02 januari 2021


zondag, 03 januari 2021


14-16 AUGUSTUS 2020

Onder begeleiding van Frits en Jetty Koster, en Janine Mutsaerts biedt de Beweging van Barmhartigheid een trans-religieuze retraite aan.

Tijdens deze tweedaagse retraite staan compassie en mindfulness  centraal. Er is aandacht voor interpersoonlijke mindfulnessbeoefening in tweetallen en onder begeleiding van de trainers.

De retraite begint vrijdagavond 14 augustus 2020 om 19.00 uur en eindigt zondagmiddag 16 augustus 2020 om 14.30 uur.

Het verblijf in kloosterhotel ZIN is op basis van vol pension (Boxtelseweg 58, 5621 NE Vught.) en drie dagdelen waarop een training wordt aangeboden. De prijs is € 380,-. Mocht de hoogte van het bedrag de enige en zwaarwegende belemmering zijn om deel te nemen, dan gaan wij graag hierover met je in gesprek. Schroom niet om daarover contact op te nemen met Willie Gardien (willie@barmhartigheid.nl).

Frits & Jetty Koster-Heynekamp

Frits Koster (geb. ’57) is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen.

Frits heeft samen met psychiater Erik van den Brink een groepsgerichte compassietraining als een vervolg op de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT) opgezet, onder de naam Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)).  Dit programma wordt belicht in hun gezamenlijke boeken ‘Compassievol leven’ (Boom, herziene vijfde druk 2016) en het hulpboek ‘Compassie in je leven (Boom, herziene zevende druk 2019). Deze boeken zijn uitgegeven in diverse talen en landen.

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer en verzorgt tijdens de retraite sessies mindful bewegen en houdingsadviezen.

Janine Mutsaerts

Janine Mutsaerts, theoloog, trainer en spiritual counselor

Janine werkte jaren als zorgverlener en later als zakelijk trainer bij Schouten & Nelissen. Na een ‘woestijnperiode’ in haar zakelijke- en privé leven, maakte zij kennis met Vipassana en stilte. Dit bracht een grote omslag teweeg. Zij ervaarde hoe helend stilte kan zijn.

Zij leerde zich meer te richten op inspiratie en je pad volgen, dan op succes boeken en aanzien. Zo volgde zij, na haar basis trainingen Mindfulness en MBCT, de compassie training bij Frits Koster en Erik van den Brink. Hiermee was zij meer toegerust om een metgezel te zijn voor mensen met levensvragen.

Hierna kwam de theologie op haar pad en deed, na een bachelor in Nijmegen, een master aan de VU, Spiritual Care. Spirituele zorg is anders en misschien wel meer dan geestelijke verzorging: Het betekent voor haar met hart en ziel aanwezig zijn, waar je ook vandaan komt en wat je ook is overkomen. Niet religie- en kerk gebonden. Afgestemd op de medemens.

Janine is getrouwd , moeder van twee dochters en oma van twee kleindochters.

Kloosterhotel ZIN

ZIN is ontstaan uit de wens van de Fraters van Tilburg om aan hun klooster ‘Huize Steenwijk’ in Vught een nieuwe bestemming te geven, passend bij hun spirituele traditie. Barmhartigheid vormt de inspiratiebron van hun werken voor de hulpbehoevenden van toen en nu. De fraters zagen dat er een actuele nood speelde in de relatie tussen werk, zingeving en spiritualiteit. Hun observatie was dat door de overwaardering van de zakelijke oriëntatie op werk de ziel in het gedrang komt. In 1996 heeft het Generaal Kapittel besloten het klooster te ontwikkelen tot een plaats van bezinning en ontmoeting. ZIN, het klooster voor zingeving en werk, was in de kiem geboren.

In het kloosterhotel heerst een bezinnende atmosfeer. Ondersteunend daarbij is het dagritme, waarin duidelijk naar voren komt dat er een tijd van werken en een tijd van ontspannen is.