Een serie webdebatten van de Beweging van Barmhartigheid
ACTIVITEIT

Een serie webdebatten van de Beweging van Barmhartigheid

Eerstvolgende datum:

Een 'menselijker' samenleving, straks ná corona, kan dat?

Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen. Misschien worden het wel heel bijzondere verkiezingen, want bijna alle politieke partijen vinden dat het na de corona-crisis 'anders' moet in de samenleving. Dat vindt de Beweging van Barmhartigheid ook; we willen - kort gezegd - een barmhartiger wereld. Dat klinkt mooi en dat wil dus eigenlijk iedereen wel. Maar hoe doe je dat? Hoe verbeter je de wereld?

Begin bij jezelf, zegt een bekende slogan. En dat is waar. De Beweging van Barmhartigheid investeert daar veel in. Maar het is niet genoeg. Breder in de samenleving, in de politiek en bij de leiders moet er ook wat veranderen. Maar wat dan?

 

Webdebatten

Daarover willen we in debat gaan. Niet met politici, maar met geïnspireerde en creatieve denkers. Met hen willen we de politici stof tot denken geven. Het wordt een serie webdebatten, gewoon thuis te volgen. Steeds op de eerste zondag van de maand vanaf 13.30 u. Vijf zondagen lang achtereenvolgens in gesprek met Paul Verhaeghe, Jan Terlouw, Matthijs Schouten, Roek Lips en Hilde Kieboom. En daarna, vlak vóór de verkiezingen, nóg een debat. Niet met een stemadvies, wel met alle aanbevelingen op een rij. Iedereen kan thuis op de pc, laptop, tablet of smartphone meedoen. Of desgewenst alleen luisteren.
Deelname is kosteloos, al moet je je wel aanmelden. Doe dat snel, want vol is vol. We vragen iedere deelnemer wel een vrijwillige bijdrage (en die mag best een beetje royaal zijn).

Hoe gaat het debat?

Webinar 

Elke webdebat duurt een klein uur. Het gaat in de vorm van een Zoom-webinar, dat betekent dat de deelnemers wel de sprekers zien, maar niet elkaar.

Uitnodiging met een link

Iedereen die zich ingeschreven heeft krijgt kort voor het debat een mailtje met een link naar het debat. Het debat begin steeds stipt om 13.30 u. Wie eerder inlogt komt even in een soort wachtkamer tot het begint. De deelnemers hoeven geen programma te downloaden; het klikken op de link is voldoende.

Vragen stellen

Deelnemers kunnen op twee manieren vragen stellen: óf door vooraf een mailtje te sturen naar webdebat@barmhartigheid.nl  óf door tijdens het debat via een chatbox vragen in te tikken. Dat betekent dat alle vragen via de gespreksleider gaan. Daar is voor gekozen om het debat beter te kunnen structureren. Incidenteel kan de gespreksleider de vragensteller een live toelichting vragen.

Van elk debat een verslag

Alle deelnemers krijgen de volgende dag per mail gratis een journalistiek verslag van het debat. Aan het eind van de debatserie komt er een bundeling van alle verslagen.

Gespreksleiding
Cees Brinkhuizen (lid Beweging van Barmhartigheid) is de moderator van de debatten.

Kosten deelname

We hebben voor de deelname aan de debatten geen tarief vastgesteld. Het is gratis, al vragen we wel (aan wie dat wil) een vrijwillige bijdrage over te maken:

Beweging van Barmhartigheid
Bank:   NL44 INGB 0009 1486 56
O.v.v.:  Bijdrage webdebat

Inschrijven

Het is zaak niet te lang te wachten met inschrijven, want 'vol is vol'. Je schrijft je in voor de hele serie van 6 debatten door te klikken op bovenstaande knop. Hoewel deelname gratis is, krijgt iedere inschrijver toch een factuur (van € 0,00) omdat dat in het inschrijfsysteem nu eenmaal niet anders kan.