Een serie webdebatten van de Beweging van Barmhartigheid
ACTIVITEIT

Een serie webdebatten van de Beweging van Barmhartigheid

Eerstvolgende datum:

zondag, 01 november 2020

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

zondag, 06 december 2020

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

zondag, 03 januari 2021

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

zondag, 07 maart 2021

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

zondag, 07 februari 2021

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

zondag, 14 maart 2021

van 13:30 uur - tot 14:30 uur

Een 'menselijker' samenleving, straks ná corona, kan dat?

Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen. Misschien worden het wel heel bijzondere verkiezingen, want bijna alle politieke partijen vinden dat het na de corona-crisis 'anders' moet in de samenleving. Dat vindt de Beweging van Barmhartigheid ook; we willen - kort gezegd - een barmhartiger wereld. Dat klinkt mooi en dat wil dus eigenlijk iedereen wel. Maar hoe doe je dat? Hoe verbeter je de wereld?

Begin bij jezelf, zegt een bekende slogan. En dat is waar. De Beweging van Barmhartigheid investeert daar veel in. Maar het is niet genoeg. Breder in de samenleving, in de politiek en bij de leiders moet er ook wat veranderen. Maar wat dan?

 

Webdebatten

Daarover willen we in debat gaan. Niet met politici, maar met geïnspireerde en creatieve denkers. Met hen willen we de politici stof tot denken geven. Het wordt een serie webdebatten, gewoon thuis te volgen. Steeds op de eerste zondag van de maand vanaf 13.30 u. Vijf zondagen lang achtereenvolgens in gesprek met Paul Verhaeghe, Jan Terlouw, Matthijs Schouten, Roek Lips en Hilde Kieboom. En daarna, vlak vóór de verkiezingen, nóg een debat. Niet met een stemadvies, wel met alle aanbevelingen op een rij. Iedereen kan thuis op de pc, laptop, tablet of smartphone meedoen. Of desgewenst alleen luisteren.
Deelname is kosteloos, al moet je je wel aanmelden. Doe dat snel, want vol is vol. We vragen iedere deelnemer wel een vrijwillige bijdrage (en die mag best een beetje royaal zijn).

Hoe gaat het debat?

Webinar 

Elke webdebat duurt een klein uur. Het gaat in de vorm van een Zoom-webinar, dat betekent dat de deelnemers wel de sprekers zien, maar niet elkaar.

Uitnodiging met een link

Iedereen die zich ingeschreven heeft krijgt kort voor het debat een mailtje met een link naar het debat. Het debat begin steeds stipt om 13.30 u. Wie eerder inlogt komt even in een soort wachtkamer tot het begint. De deelnemers hoeven geen programma te downloaden; het klikken op de link is voldoende.

Vragen stellen

Deelnemers kunnen op twee manieren vragen stellen: óf door vooraf een mailtje te sturen naar webdebat@barmhartigheid.nl  óf door tijdens het debat via een chatbox vragen in te tikken. Dat betekent dat alle vragen via de gespreksleider gaan. Daar is voor gekozen om het debat beter te kunnen structureren. Incidenteel kan de gespreksleider de vragensteller een live toelichting vragen.

Van elk debat een verslag

Alle deelnemers krijgen de volgende dag per mail gratis een journalistiek verslag van het debat. Aan het eind van de debatserie komt er een bundeling van alle verslagen.

Gespreksleiding
Cees Brinkhuizen (lid Beweging van Barmhartigheid) is de moderator van de debatten.

Kosten deelname

We hebben voor de deelname aan de debatten geen tarief vastgesteld. Het is gratis, al vragen we wel (aan wie dat wil) een vrijwillige bijdrage over te maken:

Beweging van Barmhartigheid
Bank:   NL44 INGB 0009 1486 56
O.v.v.:  Bijdrage webdebat

Inschrijven

Het is zaak niet te lang te wachten met inschrijven, want 'vol is vol'. Je schrijft je in voor de hele serie van 6 debatten door te klikken op bovenstaande knop. Hoewel deelname gratis is, krijgt iedere inschrijver toch een factuur (van € 0,00) omdat dat in het inschrijfsysteem nu eenmaal niet anders kan.

Programma

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 1 november 2020

'Het belangrijkste dat we nu moeten vrezen, is dat er niets verandert.'

Paul Verhaeghe

Prof. dr. Paul Verhaeghe (Universiteit van Gent) heeft een boek geschreven waarin hij bepleit de crisis aan te grijpen om andere keuzes in de samenleving te maken ('Houd afstand. Raak me aan.'). Hij is hoopvol over de mogelijkheden om bijvoorbeeld tot een andere economie te komen. 

Lees meer

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 6 december 2020

'Het kan, want wie wil er nou geen leefbare wereld?'

Jan Terlouw

Dr. Jan Terlouw zet zich al heel lang in voor een samenleving die duurzaam omgaat met het milieu. Hij was als politicus actief in D66, was minister van Economische Zaken en Commissaris van de Koning in Gelderland. De laatste jaren steunt hij vooral jongereninitiatieven voor een duurzame samenleving.

Lees meer

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 3 januari 2021

'Voor een duurzame wereld moeten we ons wereldbeeld herzien'

Matthijs Schouten

Hij is ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer, hoogleraar Natuurbeheer in Ierland en Wageningen. 'Wetenschappers schotelen ons de ene na de andere grafiek over klimaatverandering voor, maar leren ons niet hoe we ons leven moeten veranderen.' 

Hij blijft optimistisch ('vooral door mijn studenten') en vindt dat we op moeten houden ons machteloos te voelen.

Lees meer

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 7 februari 2021

'Er zijn nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we opgeslokt door de waan van de dag.'

Roek Lips

Initiatiefnemer van het platform 'Nieuwe Leiders'. Het is een project op zoek naar inspiratie en houvast, een zoektocht naar zinvol leven, nieuw leiderschap en in- transitie-zijn. Is ook medeoprichter van het bedrijf De Ontwikkelgroep, dat leidinggevenden coacht. Was netmanager NPO, lid RvB Publieke Omroep, televisiedirecteur NCRV en eerder zelfstandig journalist en programmamaker.

Lees meer

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 7 maart 2021

'Ik heb respect voor politici, maar ik geloof niet dat je alleen in de politiek het verschil kunt maken.'

Hilde Kieboom

Hilde Kieboom is oprichter van de Belgische tak van de 'Gemeenschap van Sant'Egidio'. Sant'Egidio is een christelijke lekengemeenschap met bijna 100.000 leden (in 70 landen). De gemeenschap combineert het ondersteunen van armen en asielzoekers met gebed. Internationaal is de gemeenschap ook actief als vredesorganisatie.

Lees meer

13:30 uur - 14:30 uur

zondag 14 maart 2021

In de slotaflevering, vlak vóor de verkiezingen (17 maart 2021), zal in een nog te bepalen vorm een lijn uit de debatten worden gehaald. De aanbevelingen zullen op een nog te bepalen wijze aan 'de' politiek worden aangeboden.