BvB-katern

BvB-Katern I

BvB-katernredactie - Tanny van de Ven

In de Beweging van Barmhartigheid is voortdurend behoefte aan verdieping, zodat barmhartigheid een grondhouding kan worden; zoiets als: ‘Ik ben barmhartig, dus ik ben’.

Dit graven in de diepte is dikwijls een worstelen met en een tasten naar woorden. Om daar helderheid in te krijgen hebben we goede interviewers nodig die de rijkdom aan analyse en beleving aan schrijvers en denkers kunnen ontlokken. Tanny van de Ven heeft vier mensen ondervraagd die gewend zijn over barmhartigheid diepgaand te denken. Bij elk van hen heeft de redactie een gedicht geplaatst dat past bij de diepte van hun leven. Die gedichten helpen de lezer tevens om niet ‘buiten adem’ te geraken tijdens het lezen en de rijke teksten van de interviews te verwerken.

Wat vind jij van dit katern?