Vacatures

Vrijwilligers gezocht

Wil jij meebouwen aan een meer menselijke wereld?

De Beweging van Barmhartigheid is een vrijwilligersbeweging. Op dit moment zijn er diverse vacatures voor vrijwilligers. Vrijwilligers die het gedachtegoed van de Beweging een warm hart toedragen en zich op één of andere wijze willen inzetten voor de verspreiding daarvan. Vrijwilligers moeten een brede belangstelling hebben voor religie en spiritualiteit.

Wie zijn wij?

De Beweging van Barmhartigheid vormt een netwerk van mensen die allemaal op hun eigen wijze bouwen aan een mooiere, meer menselijke wereld. Wij willen mensen inspireren en ondersteunen om dat vanuit een barmhartige levenshouding te doen. De Beweging organiseert activiteiten, zoals leerroutes, verdiepingsdagen, retraites en reizen.

De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een gemeenschap met bijna 1600 betrokken mensen waar iedereen welkom is, ongeacht religie of levensovertuiging.

Wat zoeken wij?

Profiel redactieleden (Inspiratiekrant en website)
• bereid zijn enkele keren per jaar te vergaderen op ons kantoor in Vught;
• willen meedenken over thema’s en onderwerpen voor leuke, boeiende en aansprekende artikelen, interviews en boekrecensies voor krant en website die in relatie staan tot barmhartigheid in de samenleving en de actualiteit;
• ideeën hebben over mensen die deze artikelen kunnen schrijven of die we kunnen interviewen, die dus een breed netwerk hebben;
• (eventueel) willen meelezen als corrector van de artikelen;
• (eventueel) zelf artikelen kunnen schrijven en/of interviews kunnen houden;
• (eventueel) goede portretfoto’s kunnen maken.

Profiel leden Kerngroep Programmering
• bereid zijn enkele keren per jaar te vergaderen op ons kantoor in Vught;
• willen meedenken over vorm en inhoud van activiteiten waarmee we onze (potentiële) achterban kunnen inspireren, uitdagen en bemoedigen rondom het thema barmhartigheid in de samenleving;
• ideeën hebben over vernieuwende en aansprekende activiteiten, die aansluiten bij de actualiteit;
• beschikken over een breed netwerk;
• bereid zijn om een programmacommissie te leiden die de activiteit uiteindelijk voorbereidt;
• bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken bij de organisatie hiervan.

Profiel leden voor de programmacommissies
• bereid zijn enkele keren per jaar te vergaderen op ons kantoor in Vught;
• bereid zijn om voor één of twee terugkerende programmaonderdelen per jaar de kerngroep in de voorbereiding en uitvoering te ondersteunen;
• bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken bij de organisatie hiervan.

Vrijwilligers voor hand- en spandiensten, gastvrouwen en -heren
We zoeken mensen die het leuk vinden om in de voorbereiding naar of tijdens onze activiteiten hand- en spandiensten te verrichten zoals het doen van boodschappen, helpen met zetten van koffie- en thee en het smeren van broodjes, het bemensen van onze ‘boekentafel’, het ontvangen en registreren van de bezoekers et cetera.

Wat bieden wij?

• Inspirerend werk dat maatschappelijk van belang is;
• werken vanuit een prachtige plek;
• bevlogen (vrijwilligers)-collega’s;
• het soms lastige, en tevens gezellige ‘gedoe’ van een vrijwilligersorganisatie;
• de kans om je eigen inspiratie en drive om te zetten in een mooi programma;
• twee keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst die in het kader staat van verdieping én ontmoeting.

Meer informatie

Maak je interesse kenbaar bij de bureaumanager van de Beweging, Willie Gardien via coordinatie@barmhartigheid.nl. Met eventuele vragen kunt je ook bij haar terecht.