Boegbeeld van Barmhartigheid

Ongecompliceerde barmhartigheid

Door Lawrence Obiko

In 2017 had ik voor de tweede keer de eer paus Franciscus in Rome te ontmoeten. In alles wat hij zegt en doet, maar ook in zijn houding ten opzichte van anderen, is hij voor mij de belichaming van barmhartigheid. Zijn levenshouding straalt ongecompliceerde barmhartigheid uit. Hij maakt er geen ophef over. Deze barmhartige houding lijkt voor hem de meest voor de hand liggende en natuurlijkste zaak van de wereld.

Nadat paus Franciscus zijn toespraak had gehouden ter gelegenheid van het symposium ‘400 jaar Vincentiaans Charisma’ van de Vincentiaanse Familie op het Sint-Pietersplein, was er een jongetje dat door de houten barrières kroop en naar hem toe rende. Paus Franciscus zag hem aankomen, negeerde de bewakers, en liep met open armen naar de jongen toe om hem te omhelzen.

 

'Hij gaf zijn zoon de kans erachter te komen wat hij echt nodig had.'

Deze gebeurtenis deed me denken aan het verhaal van de verloren zoon. Opeens zag ik het in een heel ander licht. Meestal ligt de nadruk op het ogenblik dat de barmhartige vader zijn verloren zoon weer in zijn armen sluit. Maar vanuit het perspectief van de vader kan de vraag gesteld worden wat eraan vooraf is gegaan. Ik kan me indenken dat hij zijn zoon moet hebben gemist en er vurig naar verlangde om hem weer te zien. Hij is hem echter niet achterna gegaan om hem terug te halen en hij stuurde zijn knechten er niet op uit om de jongeman te zoeken. Nee, hij wachtte af, leed eronder en gaf zijn zoon de kans om er achter te komen wat hij echt nodig had. Pas toen de zoon uiteindelijk terugkeerde, rende de vader naar hem toe en verwelkomde hem met open armen. Hij was zo gelukkig!

 

Afscheid

 

Als we op deze manier naar dit verhaal kijken, is barmhartigheid niet iets wat de ene persoon voor de andere doet. Dan is barmhartigheid een genade die we samen mogen ontvangen en ervaren.

Mijn nieuwjaarswens voor 2018 is de volgende: laten we geduld en moed hebben om in onze relaties met elkaar barmhartigheid te ontvangen en te ervaren.

 

Prent & auteur

De verloren zoon neemt afscheid van zijn vader door Theodoor van Thulden (1606 -1669); ets en gravure. Van Thulden is geboren en gestorven in ‘s-Hertogenbosch, maar was tijdens zijn leven ook lange tijd in Antwerpen en Parijs. Hij werkte veelvuldig samen met Peter Paul Rubens.

 

Frater Lawrence Obiko is de 14de generaal-overste van de Fraters van
Tilburg. Hij is afkomstig uit Kenya en woont sinds 2008 in Nederland.