Impressie

Passie voor Compassie, 10 – 12 november 2017

tekst: Jorika Baarda; video (onder de tekst): Misha Beliën

Adem
Ruimte
Passie

Van buiten naar binnen naar buiten naar binnen naar buiten naar binnen
Bezinnen, verstillen
In liefdevolle overgave
Inspiratie delen
Dankbaar ontmoeten
Samen zoeken
Behoedzaam het dagelijks pad
Hetzelfde anders
In stilte, vertrouwen
Twijfel

Bewogen worden, verbonden door compassie
Dankbaar niet-weten
Spanning te boven

Waterrijk continent resoneert talen van ontmoeten
Verhalen van vader en zoons
Deugden en regels
Milde vergeving
Intiem recht doen
In erbarmen

Religies komen samen
Boven kopjes thee en perentaart
Er is muziek, we zingen, verbinden, verdiepen

Fraters in Vught
ontvangen gastvrij
harten op zoek naar compassie
Ontmoetingen delen
helen
langzaam ont-moeten
Gegund verlangen
Leren mens te zijn
Levenspaden, levenskeuzes
Oproep tot barmhartigheid

Universeel leven
Vreedzaam, veilig, in vrede
Angsten doorgronden, overwinnen, blijven oefenen, spiegelen, essentie delen
Beeld van beeld; hakken, wrijven, poetsen

Koersen op compassie
Neem het mee, Geef niet op, Wakker aan, Geef het door

Adem
Ruimte
Passie

 

Passie voor Compassie