NIEUWS

Nieuw bestuurslid

‘Wat doe je?’, is meestal de vraag bij een eerste kennismaking. Het is een lastige, want het impliceert een doenerigheid, waar we niet altijd als eerste in geïnteresseerd zijn. ‘Wie ben je?’ is dan een betere vraag of ‘waar houd je je mee bezig?’. Ik vertel je graag waar ik me mee bezig houd, vanuit al die verschillende onderdelen waarvan uit ik iemand ben.

Op dit moment ben ik betrokken bij de jonge gezinnen van onze twee dochters, dat houdt mij flink bezig. Deze nieuwe rol vind ik prachtig en de zorg, die daarbij tot bloei komt, is tamelijk nieuw voor mij. Jarenlang was ik een hardwerkende professional, trainer en coach, totdat de economische crisis toesloeg en ik als ZZP-er daar geen goede draai aan wist te geven. Ik had een weg gekozen, maar koos deze weg ook mij? Na een lastige stille tijd zonder werk en voor mij ook zonder identiteit, werd ik door een ander spoor gegrepen. Ik maakte kennis met Vipassana, Mindfulness en Compassie, werkte vanuit die stille, zachte basis aan welzijn en welbevinden van mensen met ziekten en levensvragen. Ik werd koster in een kerk, schonk koffie, vond een mooie plek in een hospice en later bij Vluchtelingenwerk. Ik studeerde theologie aan de Radboud Universiteit en aan de VU. En zo vond de weg mij, en doe ik dingen waar ik ’s avonds met voldoening en soms met dankbaarheid op terug kijk. Natuurlijk zijn er zaken, die ik wel anders had willen zien, maar zo is het niet gelopen. Compassie met jezelf is een eerste begin van de Compassietraining, die ik een aantal malen gaf. Zachtheid en mildheid begint in mij, en ik kan het elke dag nog oefenen.

Omzien naar elkaar is voor mij belangrijk. Als 60-er is het in deze tijd heel vanzelfsprekend, dat we vooral moeten ‘genieten’ en ‘leuke dingen doen’. Maar voor mij is dat niet zo. Voor mij is de dag goed als ik iets wezenlijks heb kunnen doen, hoe klein ook. Misschien mag ik daar af en toe iets over schrijven in de inspiratiekrant.

Zo, nu op naar ZIN, naar de vergadering van de Beweging van Barmhartigheid. Ik hoop daar of elders iets voor jullie te kunnen betekenen.

Graag tot ziens,
Janine Mutsaerts-Kok