Ontmoetingsprogramma

Inspirerende vrouwen over compassie

met Hilde Kieboom, Lilianne Ploumen, Adelheid Roosen en Mirjam van 't Veld

De ontmoeting met Mirjam van ’t Veld op 13 september komt te vervallen. Mirjam neemt eind september afscheid als burgemeester van Amstelveen. Door de afronding van haar werkzaamheden laat haar agenda deze afspraak niet meer toe. Houd onze website in de gaten voor nieuwe ontmoetingen.

Afgelopen periode zijn we in gesprek gegaan met Hilde Kieboom, Lilianne Ploumen en Adelheid Roosen. Een volgende ontmoeting staat gepland met Mirjam van ’t Veld op 13 september. We bezoeken deze eigentijdse voorbeelden van compassie om tot een oprechte en persoonlijke uitwisseling te komen over de drijfveren om compassievol te handelen en de worstelingen die daarbij horen. Zo willen we elkaar inspireren en aanmoedigen om in onze eigen leef- en werkomgeving een compassievolle levenshouding uit te dragen.

Wil jij in gesprek met deze inspirerende vrouwen? Meld je snel aan via dit e-mailadres, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Over het bezoek en daarna

Een bezoek zal plaatsvinden in een kleine groep van maximaal 7 deelnemers. Aanmelding is mogelijk voor een of twee ontmoetingen. Per ontmoeting zal een bezoekgroepje worden samengesteld op basis van de ontvangen aanmeldingen. Afhankelijk van het aantal gegadigden moeten we al dan niet een selectie maken.

Na aanmelding nemen we contact op om de nadere details te bespreken. De ontmoeting zal voorbereid worden aan de hand van een aantal vragen. Van de deelnemers wordt ook een korte schriftelijke terugkoppeling gevraagd naar de andere deelnemers aan het ontmoetingsprogramma.

Op bezoek bij...

Hilde Kieboom

“Laten we bruggen slaan met zachte kracht.”

Hilde Kieboom is voorzitter van Sant’Egidio in Antwerpen, een lekengemeenschap met wereldwijd meer dan 60.000 leden in 70 landen die opkomt voor de minderbedeelden. In 2010 verscheen haar boek ‘Met zachte kracht, de spirituele tegenbeweging.’ Haar concrete en eigentijdse invulling van naastenliefde is aanstekelijk. Daarom werd ze door Koning Albert II als barones in de adelstand verheven.

Datum: donderdag 6 april om 11.00 uur

Plaats van ontmoeting: Antwerpen. Indien mogelijk, streven we ernaar om samen te reizen.

 

 

Lilianne Ploumen

“We kunnen allemaal het verschil maken. Soms een klein beetje, stap voor stap, maar het kan. Ik háát cynisme.”

Lilianne Ploumen is demissionair Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking in het kabinet-Rutte II. Haar uitgangspunt is: niks lost zich vanzelf op. Ze is een strijdlustige vrouw met een missie. Zo vecht ze openlijk voor rechten van vrouwen en meisjes in derdewereldlanden. Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen kreeg ze zoveel voorkeursstemmen dat zij ondanks het grote verlies van de PvdA toch zitting neemt in de Tweede Kamer.

Datum: woensdag 12 april om 15.30 uur

Plaats van ontmoeting: Den Haag

 

 

Adelheid Roosen

“Mijn werk is geslaagd als mensen beseffen dat de ander eigenlijk ook gewoon een mens is, geen vreemdeling.”

Adelheid Roosen is theatermaakster, die de boel graag opschudt, uitdaagt en wakker houdt. Zo schreef ze de veelbesproken voorstelling De Gesluierde Monologen, waarin islamitische vrouwen praatten over intimiteit en seksualiteit. Op haar eigenzinnige manier bouwt ze bruggen tussen mensen. Ze is een missionaris in de kunst.

Datum: maandag 1 mei om 12.00 uur.

Plaats van ontmoeting: Amsterdam

Mirjam van ’t Veld

“Voor menselijke waardigheid steek ik mijn nek uit.”

Mirjam van ’t Veld is als burgemeester van Amstelveen genomineerd voor de World Mayor Prize. Deze internationale prijs is een onderscheiding voor uitzonderlijke moed, compassie en competentie. Andere genomineerden zijn de burgemeester van Aleppo (Syrië), de burgemeester van Lesbos (Griekenland) en de burgemeester van Lampedusa (Italië). De verkiezing van de World Mayor Prize stelt dit jaar de uitdagingen rond migratie centraal. Alle genomineerden doen uitzonderlijke inspanningen om vluchtelingen te verwelkomen en te laten integreren. Mirjam van ’t Veld zegt daarover: “Als het gaat om de menselijke waardigheid heb ik als burgemeester de plicht om mijn nek uit te steken. Het is niet alleen een kwestie van bevoegdheden en processen, je mag als mens de ogen niet sluiten voor het leed van de wereld. In Amstelveen stellen we de menselijke maat boven de sobere opvang die het kabinet schetst en zoeken de grenzen van onze mogelijkheden.”

Datum: 13 september 2017  van 14:30 – 15:30 uur

Plaats van ontmoeting: Amstelveen

Programma

Dit ontmoetingsprogramma maakt onderdeel uit van onze ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie. Deze ontdekkingsreis is een gezamenlijk initiatief van de Zusters van Liefde en de Beweging van Barmhartigheid.

Informatie

Kosten
Er zijn in principe geen kosten verbonden aan deelname. Reiskosten zijn voor eigen rekening. We streven ernaar om in groepsverband te reizen met het openbaar vervoer of met de auto (carpoolen).

Aanmelding
Secretariaat Zusters van Liefde,
t.a.v. C. Broeders
Oude Dijk 1, 5038 VL, Tilburg
E-mail: provincialaat@scmm-tilburg.nl
Telefoon: 013-5433196

Nog vragen?
Je kunt contact opnemen met
Annemieke Wiercx; 06-54660023, awiercx@yahoo.com
of Jeske Denissen; 06-13562130, jeskedenissen@home.nl