Ontmoetingsprogramma

Wil jij in gesprek met inspirerende vrouwen over compassie?

met Hilde Kieboom, Lilianne Ploumen en Adelheid Roosen

Hilde Kieboom, Lilianne Ploumen en Adelheid Roosen ontmoeten je graag. We bezoeken deze eigentijdse voorbeelden van compassie. Het doel is om tot een oprechte en persoonlijke uitwisseling te komen over de drijfveren om compassievol te handelen en de worstelingen die daarbij horen. Zo willen we elkaar inspireren en aanmoedigen om in onze eigen leef- en werkomgeving een compassievolle levenshouding uit te dragen.

Wil jij in gesprek met deze inspirerende vrouwen? Meld je snel aan via dit e-mailadres, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Over het bezoek en daarna

Een bezoek zal plaatsvinden in een kleine groep van maximaal 7 deelnemers. Aanmelding is mogelijk voor een of twee ontmoetingen. Per ontmoeting zal een bezoekgroepje worden samengesteld op basis van de ontvangen aanmeldingen. Afhankelijk van het aantal gegadigden moeten we al dan niet een selectie maken.

Na aanmelding nemen we contact op om de nadere details te bespreken. De ontmoeting zal voorbereid worden aan de hand van een aantal vragen. Van de deelnemers wordt ook een korte schriftelijke terugkoppeling gevraagd naar de andere deelnemers aan het ontmoetingsprogramma.

Op bezoek bij...

Hilde Kieboom

“Laten we bruggen slaan met zachte kracht.”

Hilde Kieboom is voorzitter van Sant’Egidio in Antwerpen, een lekengemeenschap met wereldwijd meer dan 60.000 leden in 70 landen die opkomt voor de minderbedeelden. In 2010 verscheen haar boek ‘Met zachte kracht, de spirituele tegenbeweging.’ Haar concrete en eigentijdse invulling van naastenliefde is aanstekelijk. Daarom werd ze door Koning Albert II als barones in de adelstand verheven.

Datum: donderdag 6 april om 11.00 uur

Plaats van ontmoeting: Antwerpen. Indien mogelijk, streven we ernaar om samen te reizen.

 

 

Lilianne Ploumen

“We kunnen allemaal het verschil maken. Soms een klein beetje, stap voor stap, maar het kan. Ik háát cynisme.”

Lilianne Ploumen is demissionair Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking in het kabinet-Rutte II. Haar uitgangspunt is: niks lost zich vanzelf op. Ze is een strijdlustige vrouw met een missie. Zo vecht ze openlijk voor rechten van vrouwen en meisjes in derdewereldlanden. Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen kreeg ze zoveel voorkeursstemmen dat zij ondanks het grote verlies van de PvdA toch zitting neemt in de Tweede Kamer.

Datum: woensdag 12 april om 15.30 uur

Plaats van ontmoeting: Den Haag

 

 

Adelheid Roosen

“Mijn werk is geslaagd als mensen beseffen dat de ander eigenlijk ook gewoon een mens is, geen vreemdeling”

Adelheid Roosen is theatermaakster, die de boel graag opschudt, uitdaagt en wakker houdt. Zo schreef ze de veelbesproken voorstelling De Gesluierde Monologen, waarin islamitische vrouwen praatten over intimiteit en seksualiteit. Op haar eigenzinnige manier bouwt ze bruggen tussen mensen. Ze is een missionaris in de kunst.

Datum: maandag 1 mei om 12.00 uur.

Plaats van ontmoeting: Amsterdam

Programma

Dit ontmoetingsprogramma maakt onderdeel uit van onze ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie. Deze ontdekkingsreis is een gezamenlijk initiatief van de Zusters van Liefde en de Beweging van Barmhartigheid.

Informatie

Kosten
Er zijn in principe geen kosten verbonden aan deelname. Reiskosten zijn voor eigen rekening. We streven ernaar om in groepsverband te reizen met het openbaar vervoer of met de auto (carpoolen).

Aanmelding
Er zijn nog slechts drie plaatsen vrij voor de ontmoeting met Hilde Kieboom. Voor de andere ontmoetingen hebben we inmiddels voldoende aanmeldingen ontvangen. Het is wel mogelijk je in te schrijven voor de wachtlijst. Dat kan via hetzelfde mailadres van de Zusters van Liefde, zie hieronder.

Secretariaat Zusters van Liefde,
t.a.v. C. Broeders
Oude Dijk 1, 5038 VL, Tilburg
E-mail: provincialaat@scmm-tilburg.nl
Telefoon: 013-5433196

Nog vragen?
Je kunt contact opnemen met
Annemieke Wiercx; 06-54660023, awiercx@yahoo.com
of Jeske Denissen; 06-13562130, jeskedenissen@home.nl