Bijeenkomst

Psalmen en barmhartigheid

Meezingdag onder leiding van Antoine Oomen

Op deze dag worden een aantal ‘psalmen van barmhartigheid’ ingestudeerd.

Muziek verbindt, in vreugde en verdriet. Psalmen spelen daarin een belangrijke rol. Psalmen reflecteren het dagelijkse leven, de duistere kanten zowel als de lichte kanten. Geschreven in een tijd van de ballingschap en bevrijding uit de slavernij van het Joodse volk, hebben die psalmen voor ons nog actuele waarde. In veel psalmen komt het thema van de barmhartigheid ter sprake. Een aantal van die ‘psalmen van barmhartigheid’ worden op deze meezingdag ingestudeerd. Van tevoren hoeft niet te worden gerepeteerd. We maken gebruik van de psalmvertalingen van Huub Oosterhuis en getoonzet door Antoine Oomen.

De begeleiding van deze meezingmiddag is in handen van de componist zelf, Antoine Oomen. Sinds 1961 is hij organist, pianist, koordirigent en huiscomponist in de Amsterdamse Studentenekklesie. Zijn oeuvre omvat ruim driehonderd composities op teksten van Huub Oosterhuis, geschreven in opdracht van Stichting Leerhuis en Liturgie.

Zinnige zondagen
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen als een bijzonder jaar, als het Jaar van de Barmhartigheid. Dit is – met compassie en mededogen – een sleutelwoord in alle levensbeschouwelijke tradities. Voor de Fraters CMM, de grondleggers van ZIN en van de Beweging van Barmhartigheid is het een kernwoord binnen hun spiritualiteit. Het jaar van Barmhartigheid vormt voor beiden aanleiding om in 2016 bijzondere aandacht te schenken aan dit thema.

Tijdens vier zondagmiddagen concentreren we ons op die barmhartigheid en we doen dat vanuit de kunsten: door te vertellen, door te verbeelden, door te verklanken. Barmhartigheid heeft vele kunstenaars geïnspireerd. Die inspiratie willen we met elkaar delen; niet alleen door te luisteren en te kijken naar wat anderen heeft geïnspireerd maar door actief mee te doen: door zelf te zingen, te verbeelden en te vertellen en elkáár te inspireren.

De organisatie is in handen van ZIN Vught i.s.m. de Beweging van Barmhartigheid.

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Pieternel Verschuuren, via welkom@ZINvught.nl of telefonisch via +31(0)73 658 80 00.

Aanmeldingen en betalingen lopen voor dit programma via Kloosterhotel ZIN.

Begeleiding

Antoine Oomen is pianist, componist en dirigent. Midden tachtiger jaren was hij gedurende korte tijd koordirigent in de Amsterdamse Studentenekklesia, maar het zou nog geruime tijd duren voordat hij werkelijk de behoefte voelde om eigen werk te dirigeren. In 1992 richtte hij samen met Tom Löwenthal het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek op, met de bedoeling een instrument te creëren waarmee cd’s konden worden gemaakt en liturgische concerten konden worden gegeven. Het werden tot nu toe twaalf cd’s, de eerste twee in samenwerking met Löwenthal, die zich daarna terugtrok, en vele concerten in alle delen van ons land. Door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is op deze manier een niet geringe bijdrage geleverd aan de verspreiding van het Oosterhuis/Oomen repertoire.

In de tweede helft van de negentiger jaren heeft hij zich bezig gehouden met Engelse vertalingen van een gedeelte van het Oosterhuis/Oomen repertoire. Uitnodigingen voor workshops en concerten voerden hem naar Engeland, Wales en in totaal zeven keer naar de Verenigde Staten.

Het dirigeren beschouwt hij als een uiterst belangrijk expressiemiddel voor zijn composities.

Programma

Inloop van 13.00 uur tot 13.30 uur met koffie/thee

Start programma: 13.30 uur.

Informatie

Datum
Zondag 2 oktober

Tijd
13.00 – 17.00 uur

Locatie
Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught

Kosten
€ 35; vooraf te betalen via ZIN in werk: IBAN NL 70 INGB 0005 7235 06 o.v.v. 2 oktober Psalmen en barmhartigheid. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Inschrijven
Via de website van Kloosterhotel ZIN

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig overvloeiend van vriendschap en trouw. (Psalm 103)