Bijeenkomst

Lijden verlichten

Opbeurende bijeenkomst met Marinus van den Berg

De geluksgoeroes hebben terrein gewonnen. Hun motto is: het leven moet leuk zijn! Geluk is een recht geworden en daarom zet je het leven naar je hand. Lang leve de maakbaarheid van ons bestaan. Maar wat als het lijden roet in het eten van je persoonlijke leven gooit? Het liefst wenden we ons van de ongemakkelijke en onvolmaakte kanten van het leven af. Tijdens deze verdiepingsdag kijken we het lijden aan. Dat is niet simpel, maar wel levensnoodzakelijk.

Onder ogen zien en delen
Marinus van den Berg deelt deze dag zijn levenservaringen met ons. Hij zegt: ‘Ik geloof niet dat alle lijden weggenomen kan worden; vaak is dat gewoon onmogelijk. Het lijden delen kan de pijn, de eenzaamheid en de angst wel verlichten. Daarom wil ik deze dag met jou optrekken langs verhalen, plaatsen van lijden met persoonlijke vragen als: Wat is het lijden dat in mijn leven gezien wil worden? Durf ik het echt in de ogen te zien? Hoe kan dit lijden worden verlicht? Als het lijden bij me blijft, hoe kan ik het er dan bij uithouden?’

Lijden belichten en delen
Deze verdiepingsdag bestaat uit een inleiding, waarin Marinus de verschillende facetten en verschijningsvormen van het lijden belicht. Aan de hand van reflectieve vragen is er daarna ruimte voor individuele bezinning met muziek en meditatie. Ontmoeting en uitwisseling is een volgende stap. In een atmosfeer van aandachtig luisteren en spreken willen we ook ervaren dat het delen van wat ons beroerd, het lijden kan verlichten.

Het is onze intentie een opbeurende en hoopvolle dag met elkaar te beleven. Gezien de aard van deze dag is het maximaal aantal deelnemers 30 personen.

Begeleider

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam.

Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Eind 2015 verscheen bij uitgever Ten Have het boek ‘Lijden Verlichten’ van Marinus van den Berg.

Programma

10.30 uur
Ontvangst, koffie/thee

11.00 tot 17.00 uur
Inleiding door Marinus van den Berg, reflectieve vragen, individuele bezinning, uitwisselingen, muziek en meditatie.

Informatie

Datum
Zondag 25 september

Tijd
11.00 tot 16.00 uur

Locatie
Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught

Kosten
Voor participanten en sponsoren van de Beweging € 45. Voor volgers en andere belangstellenden € 55. Dit is inclusief lunch.

Het verhaal van de lijdende mens kent vele variaties. Lijden laat zich niet vergelijken. Lijden moet wel erkend en 'aangezien' worden. Wie het lijden erkent, erkent het leven.