Activiteit

Kunst & Barmhartigheid: De kunst van het kijken – deel 1

Op pad met woordkunstenaar Judith Lengkeek en beeldend kunstenaar Caren van Herwaarden

In 2019 start het drieluik Kunst & Barmhartigheid, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de spirituele dimensie van kunst.

Elk keer staat een zintuig centraal: kijken, horen en voelen. De deelnemers onderzoeken en beleven de relatie tussen kunst en barmhartigheid door muziek, taal en beeldende kunst.

Tijdens deel 1 op zondag 2 juni van 10.30 – 15.30 uur nemen woordkunstenaar Judith Lengkeek en beeldend kunstenaar Caren van Herwaarden ons mee in de kunst van het kijken.

Hun kunstwerken zijn een prikkel voor onze zintuigen en hebben de kracht om ons hart (weer) te openen en onze eigen scheppingskracht aan te wakkeren.

Ochtendprogramma:

10.30 uur    Welkom en een korte overdenking door Wim Verschuren, auteur van het boek ‘Barmhartige Liefde’ en een groot kunstliefhebber.

10.50 uur    Woordkunstenaar Judith Lengkeek vertelt ons over het proces van kijken naar zien. Daarbij toont zij prachtige kunstwerken die in Kloosterhotel ZIN aanwezig zijn. Zij laat deelnemers de relatie tussen kunst en barmhartigheid ontdekken en geeft hen de ervaring mee hoe mededogen altijd opnieuw gewekt kan worden.

12.30 uur    Lunch

Middagprogramma:

13.30 uur    ’s Middags bezoeken we het atelier van beeldend kunstenaar Caren van Herwaarden, voormalig gastkunstenaar van ZIN (2008). Empathie, het vermogen van mensen om zich in een ander te verplaatsen, speelt volgens Van Herwaarden een cruciale rol in kunst, ook in haar eigen werk. Ze vertelt over de manier waarop ze naar de wereld en naar mensen kijkt en hoe haar werk ontstaat.

Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch toont tot eind juni 2019 een ruime keuze van haar recente werk, in dialoog met de Brabantse kunstenaar Leon Adriaans (overleden in 2004).

Na het bezoek aan het atelier is er voor belangstellenden op eigen kosten een nazit in Willem II in Den Bosch (locatie atelier van Caren) om de dag af te ronden.

Kunstenaars

Judith Lengkeek is Artist-in-Residence bij ZIN. Ze schrijft, filmt, vertelt en zoekt steeds weer passende vormen voor nieuwe situaties.

Als docent Levensbeschouwing merkte ze dat om over zingeving te praten, de taal van kunst heel bruikbaar is. Daarom besloot ze om de Kunstacademie volgen.

De afgelopen jaren maakte ze een Reis door het Binnenland. Een moderne pelgrimstocht op zoek naar zekerheden die overblijven als je bewust het onzekere opzoekt. Het samenvallen van uiterlijke en innerlijke beweging is haar kernthema.

Judith treedt op met verhalen, produceert een podcast en begeleidt groepsprocessen. Daarnaast biedt ze reflectieroutes en inspiratietochten aan voor particuliere en zakelijke contexten.

Caren van Herwaarden tekende na de academie een paar jaar in de anatomische collectie van de Leidse Universiteit om daar die binnenkant, de materie waaruit we zijn opgebouwd, te bestuderen.

Ze kon het stoffelijk omhulsel niet los zien van gevoelens als angst, verlangen, verzet en overgave. Driften en emoties die zowel een louterende als ontwrichtende functie in het leven hebben. Het onderzoek in de anatomische collectie vormt de basis van haar werk.

Het vermogen tot empathie maakt mededogen en troost mogelijk: dat zijn verworvenheden die Caren universeel en essentieel acht om tot vreedzaam samenleven in staat te zijn. Met haar werk wil Caren deze transformatie laten zien én teweegbrengen. Het is haar streven om dit niet alleen zichtbaar, maar vooral ook fysiek voelbaar in haar werk te maken.

Programma

De Beweging presenteert dit jaar het drieluik Kunst & Barmhartigheid voor mensen die geïnteresseerd zijn in de spirituele dimensie van kunst.

Elk dag staat een zintuig centraal: kijken, horen en voelen. De deelnemers onderzoeken en beleven de relatie tussen kunst en barmhartigheid door muziek, taal en beeldende kunst.

Tijdens deel 1 van het drieluik neemt woordkunstenaar Judith Lengkeek ons mee in het proces van kijken naar zien.

’s Middags bezoeken we het atelier van beeldend kunstenaar Caren van Herwaarden. Zij zal vertellen en laten zien hoezeer in haar kunstwerken barmhartigheid zichtbaar en voelbaar is.

Informatie

Datum
zondag 2 juni

Tijd
van 10.30 – 15.30 uur (vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar)

Locatie ochtendprogramma
Kloosterhotel ZIN
Boxtelseweg 58
5261 NE Vught
Bekijk hier de routebeschrijving

Locatie middagprogramma
Atelier Caren van Herwaarden
Den Bosch (afspraken over vervoer worden later gemaakt)

Kosten
40 euro inclusief lunch

Het bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL44 INGB 0009 1486 56 t.n.v. De Beweging van Barmhartigheid te Vught o.v.v. ’De kunst van het kijken’

Aantal deelnemers
Maximaal 20 personen

Verdere informatie
Deel 2 van het drieluik ‘Kunst & Barmhartigheid’ is op zaterdag 21 september 2019 en staat in het teken van de kunst van het voelen. De gedichten en de muziek van Leonard Cohen staan centraal: Frank Kazenbroot is deze dag te gast. Hij is auteur van het boek ‘Wees lief voor deze ziel’ over het werk en leven van dichter en zanger Leonard Cohen.

'Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk' ~Lucebert