Bijeenkomst

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen (1098-1179) was een bijzondere vrouw. Ze was abdis van een benedictinessenklooster, en geestelijk leidsvrouw voor velen. Ze ontving visioenen en componeerde ze muziek. Ze liet zich inspireren door het levende Licht. In haar visioenen ‘ziet’ zij dat God werkzaam is in heel de schepping. Zij ontdekt dat het leven een dieper geheim kent, dat in ons als een parel is verborgen, waarin we verbonden zijn met een alomvattende kracht die in heel de schepping aanwezig is en die aan ‘al wat is’ levenskracht geeft.

Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij haar leven, bij haar visioenen en bij de door haar gecomponeerde gezangen. We bekijken fragmenten uit een visioen, waarin ze het goddelijk leven schouwt in kleuren en waarin ze spreekt over Gods moederliefde.

Begeleider

Kitty Bouwman (1957), werkzaam als docente in de studie spiritualiteit en als geestelijk begeleider. Sinds vele jaren is Hildegard een inspiratiebron van haar. Onlangs promoveerde ze op een onderzoek naar het goddelijke moederschap en het geestelijke moederschap in de werken van Augustinus, en ze hoopt deze thematiek ook uit te diepen bij Hildegard von Bingen. Ze woont op het Begijnhof in Amsterdam.

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Tot ver in de twintigste eeuw zetten zusters zich in voor onder andere ziekenzorg, bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg en maatschappelijk werk.

Programma

16.30 uur
Introductie

16.35 uur
Lezing door Kitty Bouwman en ruimte voor vragen uit de zaal

17.45 uur
Eenvoudige maaltijd met soep en broodjes

18.15 uur
Ruimte voor stilte, lezen uit het werk van Hildegard en uitwisseling.

19.30 uur
Afsluiting

Informatie

Datum
Woensdag 19 oktober 2016

Tijd
16.30 – 19.45 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum van de Zusters van Liefde in Tilburg

Kosten
€ 10; contact te betalen op de avond zelf

Andere lezingen in deze serie
22 juni: Marieke Rijpkema over Teresa van Avila (reeds geweest)
8 september: Loet Swart over Hadewijch

‘Ik strek mijn handen uit naar God, als een veertje, dat iedere zwaartekracht mist en door de wind opvliegt, om door Hem gedragen te worden’.