Bijeenkomst

Hadewijch

Vrouwelijke mystici als leermeesters van barmhartigheid

Wie God mint, die mint zijn werken. Gods werken zijn edele deugden. Daarom, wie God mint, mint deugd. Deze minne is waarachtig en rijk aan vertroosting. Deugden bewijzen de minne, niet zoetheid van devotie. Want het gebeurt soms dat de mens die minder mint, meer zoetheid gewaar wordt. Niet naar wat men gevoelt is de minne te meten, maar naar de mate waarin men gegrond is in deugden en geworteld in praktische liefde. 

(Hadewijch, Brief X)

 

In het drieluik ‘Vrouwelijke mystici als leermeesters van barmhartigheid’ dat we samen met de Zusters van Liefde organiseren, willen we op 8 september onze ontdekkingsreis vervolgen met Hadewijch. Ze was iemand die de vrouwen van haar kring aanspoorde met hart én hoofd (met ‘minne’ en met ‘rede’) hun weg te gaan en trouw te blijven aan hun mystieke roeping. In haar brieven legt ze haar wijze inzichten op tafel en komt ze soms met moderne raadgevingen. Samen met Loet Swart, groot bewonderaar van Hadewijch en schrijver van een doctoraalscriptie over haar gedichten, gaan we op zoek naar wat deze vrouw uit de 13de eeuw ons vandaag de dag te zeggen heeft over barmhartigheid.

Naast de inleiding is er ruimte voor gesprek, stilte, uitwisseling en ontmoeting en gebruiken we samen een eenvoudig maaltijd van soep en broodjes.

De andere lezingen in deze serie zijn:
22 juni: Teresa van Avila door Marieke Rijpkema (reeds geweest)
19 oktober: Hildegard von Bingen door Kitty Bouwman

Begeleider

Loet Swart (1950) studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting spiritualiteit. Hij is actief in het theologisch vormingswerk, geeft inleidingen en retraites rond mystieke teksten en is redactiesecretaris en eindredacteur van Speling.

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Tot ver in de twintigste eeuw zetten zusters zich in voor onder andere ziekenzorg, bejaardenzorg, onderwijs, pastorale zorg en maatschappelijk werk.

Programma

16.30 uur
Introductie

16.35 uur
Lezing door Loet Swart

17.35 uur
Ruimte voor vragen uit de zaal

17.45 uur
Eenvoudige maaltijd met soep en worstenbrood

18.15 uur
Moment van stilte

18.20 uur
Voorlezen uit het werk van Hadewijch

18.30 uur
Uitwisseling in kleine groepjes

19.15 uur
Terugkoppeling uit de groepjes

19.30 uur
Afsluiting

Informatie

Datum
Donderdag 8 september 2016

Tijd
16.30 – 19.45 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum van de Zusters van Liefde in Tilburg

Kosten
€ 10; contact te betalen op de avond zelf

Andere lezingen in deze serie
22 juni: Marieke Rijpkema over Teresa van Avila (reeds geweest)
19 oktober: Kitty Bouwman over Hildegard

Ga met hart én hoofd je weg en blijf trouw aan je mystieke roeping.