Activiteit

Het CompassieLab najaar 2018

Bouw jij mee aan een meer menselijke wereld?

Progamma

Dag 1: Wake up!
Laat jij jouw hart spreken? Ervaar het verschil tussen een mening ergens over hebben en in het leven staan vanuit een compassievolle houding.

Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan?
Lef ontspruit vanuit je waarden. Daar zit de brandstof, het vuur, de drive, je motivatie, waar je diep van binnen niet omheen kunt. Wat gebeurt er met jou als je buiten je comfortzone stapt?

Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van jouw vuur?
Een compassievolle grondhouding is geen eendagsvlieg, eenmalige oprisping of handeling vanuit opportunisme. Het is een houding die geworteld is. Als je die ondergrond goed verzorgt ontstaat daar iets vruchtbaars.

Werkwijze
Je gaat het fundament van jouw compassievolle levenshouding onderzoeken en verder verdiepen. We doen dat aan de hand van afwisselende benaderingswijzen:

 

 

We betrekken waar mogelijk de actualiteit in het programma. We ervaren, bewegen, reflecteren, lopen een labyrint, werken met kunst en gaan de natuur in. Elk van de drie bijeenkomsten bestaat uit drie onderdelen:

IMPULS
Dit kan zijn een tekst, film(fragment), lezing of excursie.

DIALOOG
We kijken samen vanuit nieuwsgierigheid, verwondering of ontzetting naar wat de actualiteit in de wereld om ons heen met ons doet. Zoals gebruikelijk in een Lab gaan we samen onderzoeken d.w.z. erin roeren, opwarmen, laten pruttelen, mengen, gisten en misschien zelfs overkoken. We kijken wat het met ons doet en wat wij zelf kunnen leren.

OOGST
Wat is vanuit de impuls en onze dialoog van waarde voor mijzelf, de ander en wordt de wereld er menselijker van?

Ervaringen
We hebben de deelnemers van het CompassieLab in het najaar van 2017 gevraagd wat deze driedaagse hen heeft gegeven, zowel in hun persoonlijke als professionele leven. In een paar woorden: warmte, energie, kracht, rust, zuurstof, moed & inspiratie. Een uitgebreider verslag lees je hier.

En twee deelnemers aan het CompassieLab in het voorjaar van 2018 schreven een stukje voor de inspiratiekrant. Hun impressie kun je hier nalezen.

Begeleiders

Bart Schalkx werkt als zelfstandig adviseur/trainer/coach vanuit zijn organisatie De Oorsprong en is bestuurslid van Beweging van Barmhartigheid. Hij legt zich m.n. toe op programma’s gericht op bezinnen/ herbronnen. Het leven van Franciscus van Assisi is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Jaarlijks verzorgt hij meerdere programma’s in Assisi Italië.

Eenvoud ~ Wijsheid ~ Schoonheid
Met deze drie kernwoorden als leidraad verzorgt hij ook talent ontwikkelingsprogramma’s en ontwikkeltrajecten voor individuen, teams en organisaties. ‘De menselijke maat van werk’ heeft zijn bijzondere aandacht met thema’s als bezieling en zingeving. Bart vindt dat mensen pas wérkelijk effectief zijn wanneer zij zich verbonden voelen met diepere bronnen in zichzelf. Pas dan is een duurzame verbinding met anderen en met de omgeving mogelijk. De weg naar binnen vindt hij uitdagend, vruchtbaar en in ons huidige tijdsgewricht ~  zeker voor leiders ~ absoluut noodzakelijk.

Pieternel Geurts werkt als zelfstandig coach en trainer. Opgeleid als psycholoog en integraal leefstijl en vitaliteitscoach, fascineert het haar om in een coachtraject of training met mensen op te trekken in hun eigen zoektocht naar authenticiteit en waarachtigheid. ‘Zodat we steeds meer het leven gaan leven dat bij ons past’.

In haar aanpak vindt zij het belangrijk dat alle kwaliteiten die we in ons hebben mee doen en worden aangesproken in dit proces. Daarom werkt zij veel samen met anderen met hun eigen expertise en inbreng: nog onontgonnen delen van onszelf kunnen soms een heel nieuw licht werpen op de vragen die we hebben. Als dat leidt tot andere inzichten en beweging bij mensen is de missie geslaagd.

Pieternel werkt ook als freelance projectleider in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Daarin treft zij vaak boeiende mensen met boeiende vraagstukken rondom loyaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en compassie. Een bron van inspiratie en voedingsbodem voor reflectie.

Programma

Elke bijeenkomst bestaat uit impuls, dialoog en vruchten. We doen dit met behulp van de actualiteit. We ervaren, beweging, reflecteren, lopen het labyrint, werken met kunst en in de natuur.

Informatie

Data
zondag 14 oktober
zondag 11 november
zondag 9 december

Tijd
van 10.00 – 16.00 uur

Begleiding
Pieternel Geurts en Bart Schalkx

Kosten, inclusief lunch
Tarief 1: € 170 voor participanten van de beweging.
Tarief 2: € 195 voor ieder ander.

Het uitgangspunt is dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor deelname.

Aantal deelnemers
Maximaal 16 personen

Accreditatie
Het CompassieLab is geaccrediteerd door SKGV voor 3 punten in de categorie Spiritualiteit en Bevoegdheid

"Het CompassieLab heeft mij persoonlijk meer moed gegeven om te doen wat ik innerlijk voel dat gedaan moet worden, met een rechte rug en een zachte voorkant."