Het CompassieLab najaar 2017

Het CompassieLab najaar 2017

Bouw jij mee aan een meer menselijke wereld?

Het bestuur van de Beweging van Barmhartigheid is blij met dit nieuwe CompassieLab. Het is de opvolger van wat voorheen de Leerroute was. Na 16 succesvolle edities kijken we daar heel tevreden op terug. Uit zorgvuldig onderzoek bleek dat er op aspecten ook vernieuwing en actualisatie nodig was. Daar is hard aan gewerkt. Het CompassieLab is daarmee een gloednieuw programma geworden waarbij we het goede en waardevolle van de Leerroute hebben behouden.

Opbouw programma
Dag 1: Wake up! Laat jij jouw hart spreken?
Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan?
Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van jouw vuur?

Wil jij  het fundament van jouw compassievolle levenshouding onderzoeken en verder ontwikkelen? We doen dat aan de hand van afwisselende benaderingwijzen:

In het CompassieLab sluiten we telkens aan bij de actualiteit. Elke bijeenkomst bestaat uit:

IMPULS
Dit kan zijn een tekst, film(fragment), lezing of excursie.

DIALOOG
We kijken samen vanuit nieuwsgierigheid, verwondering of ontzetting naar wat de actualiteit in de wereld om ons heen met ons doet. Zoals gebruikelijk in een Lab gaan we samen onderzoeken d.w.z. erin roeren, opwarmen, laten pruttelen, mengen, gisten en misschien zelfs overkoken. We kijken wat het met ons doet en wat wij zelf kunnen leren.

VRUCHTEN
Wat is vanuit de impuls en onze dialoog van waarde voor mijzelf, de ander en wordt de wereld er menselijker van?

Begeleiders

Bart Schalkx werkt als zelfstandig adviseur/trainer/coach vanuit zijn organisatie De Oorsprong en is bestuurslid van Beweging van Barmhartigheid. Hij legt zich m.n. toe op programma’s gericht op bezinnen/ herbronnen. Het leven van Franciscus van Assisi is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Jaarlijks verzorgt hij meerdere programma’s in Assisi Italië.

Eenvoud ~ Wijsheid ~ Schoonheid
Met deze drie kernwoorden als leidraad verzorgt hij ook talent ontwikkelingsprogramma’s en ontwikkeltrajecten voor individuen, teams en organisaties. ‘De menselijke maat van werk’ heeft zijn bijzondere aandacht met thema’s als bezieling en zingeving. Bart vindt dat mensen pas wérkelijk effectief zijn wanneer zij zich verbonden voelen met diepere bronnen in zichzelf. Pas dan is een duurzame verbinding met anderen en met de omgeving mogelijk. De weg naar binnen vindt hij uitdagend, vruchtbaar en in ons huidige tijdsgewricht ~  zeker voor leiders ~ absoluut noodzakelijk.

Jeske Denissen is sinds 2004 actief betrokken bij de Beweging van Barmhartigheid. Ze startte met het volgen van de leerroute Barmhartigheid.

Jeske heeft zo’n 40 jaar ervaring in onderwijs en training met zowel een organisatie- als mensgerichte inhoud. Van 2005-2011 was ze directeur van ZIN, het klooster(hotel) voor zingeving en werk.

Haar motto voor 2017, ontleend aan Rutger Kopland: “geef mij maar een vraag en geen antwoord”. Achter de wereld kijken zoals die zich aan ons toont boeit haar mateloos. Haar persoonlijk thema is momenteel vrouwelijke iconen van compassie.

Programma

Elke bijeenkomst bestaat uit impuls, dialoog en vruchten. We doen dit met behulp van de actualiteit. We ervaren, beweging, reflecteren, lopen het labyrint, werken met kunst en in de natuur.

Informatie

Data
zondag 3 september
zondag 1 oktober
zondag 29 oktober

Tijd
van 10.00 – 16.00 uur

Begleiding
Jeske Denissen en Bart Schalkx

Kosten
€ 195 inclusief koffie, thee en lunch

Accreditatie
Het CompassieLab is geaccrediteerd door SKGV voor 3 punten in de categorie Spiritualiteit en Bevoegdheid

Bouw jij mee aan een meer menselijke wereld?